Wabo, Omgevingsvergunning

Actueel

Wabo en de Omgevingswet

Het omgevingsrecht is in beweging. De Omgevingswet komt er (waarschijnlijk) in 2018, maar tot die tijd staat het omgevingsrecht niet stil. Welke wetswijzigingen zijn er voor die tijd te verwachten?

De Wabo wordt verder ingevuld door het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het wetsvoorstel is begin februari 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wabo gaat uiteindelijk op in de Omgevingswet.

Uitgelicht

Wabo voor gemeenten

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. De VNG heeft de concrete gevolgen voor gemeenten op een rij gezet in een uitgebreide ledenbrief.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Apeldoorn
Gemeente Almere

ROM-netwerk

Stel uw 'eigen' RO-collega een vraag!

Het ROMnetwerk is een gemeentelijk kennis- en discussienetwerk van, voor en door RO- en milieuprofessionals. Het netwerk bespreekt actuele ruimtelijke ontwikkelingsdossiers van gemeenten. Leden van deze besloten groep zijn afkomstig uit de mobiliteits- en RO-hoek. Men beantwoordt elkaars vragen vanuit de praktijk. Handig om u aan te melden bij het ROMnetwerk!