VNG Homepage

Uitnodiging Energietop 2015

Bent u een ambitieuze bestuurder en wilt u de komende jaren met collega-bestuurders en partners aan de wieg staan van nieuwe energie-initiatieven? Of bent u hierbij als projectleider van een gemeente betrokken? Kom dan naar de Energietop op 19 januari bij de VNG. Meld u aan als duo, dus samen met uw projectleider of bestuurder.

VNG oneens met uitspraak rechter over vuurwerkverbod Hilversum

Op 19 december deed de voorzieningenrechter uitspraak over het vuurwerkverbod in de gemeente Hilversum. De rechter heeft het gewijzigde aanwijzingsbesluit geschorst. In de ogen van de rechter is niet het college het bevoegde orgaan om dit besluit te nemen, omdat het volgens hem een kwestie is van openbare orde en veiligheid en dan is de burgemeester het bevoegd orgaan. De VNG is het hier niet mee eens.

Wat moeten gemeenten nog doen om ondersteuning PGB-houders in 2015 te regelen?

Om te zorgen dat houders van een persoonsgebonden budget (PGB) in 2015 verzekerd zijn van hulp en ondersteuning door gemeenten, moeten gemeenten: (1) hun zorgovereenkomsten (al dan niet collectief) accorderen, (2) de bevoorschotting naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelen en (3) de toekenningsberichten naar de SVB sturen.

VNG wil met staatssecretaris in overleg over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 16 december bepaald dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam recht hebben op nachtopvang, douche, ontbijt en avondeten. Het gevolg van deze uitspraak  is dat naast Amsterdam elke centrumgemeente in Nederland deze opvang moet bieden.

Transitiecommissie Sociaal Domein voorziet onverwachte vraagstukken

Gemeenten hebben tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen om continuïteit van zorg en ondersteuning te garanderen. Dit constateert de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) - onder voorzitterschap van Han Noten (burgemeester Dalfsen) -  in haar eerste voortgangsrapportage.

Deze week in VNG Magazine: Na de digitale, nu de 3D-revolutie

Gemeenten kunnen de borst natmaken voor hun tweede ‘3D-revolutie’. Het gaat dan niet over de decentralisaties in het sociaal domein, maar over een nieuwe ‘industriële revolutie’, die van het 3D-printen.

Vennootschapsbelasting voor overheden

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Indien de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt – vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2015 – treedt de wet in werking vanaf 1 januari 2016.

Goede aanpassingen in gewijzigd wetsvoorstel VTH

De VNG kan zich goed vinden in het gewijzigde wetsvoorstel VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Met het aangepaste wetsvoorstel is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden helder.

Bent u actief in het lokaal bestuur?

U kunt een bijdrage leveren aan het werk van de VNG via het VNG Bestuurdersnetwerk.