VNG Homepage

Rijk en koepels tekenen bestuursakkoord omgevingswet

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

Behandeling Wetsvoorstel VTH Tweede Kamer uitgesteld

De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Daarmee kan het wetsvoorstel niet meer op de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 in werking treden.

Reizende expositie 'Kunst met perspectief' te gast bij VNG

Elk jaar houdt het platform UWV Kunstcongres een dag waarop kunstenaars met een arbeidsbeperking hun werk kunnen exposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerken, de prijswinnende werken worden vertoond in een reizende expositie 'Kunst met perspectief', die nu te gast is bij de VNG.

Brede steun voor rol gemeenten in Omgevingswet

Op 24 juni was er een plenair debat over de Omgevingswet. Minister Schultz krijgt brede steun van de Tweede Kamer. Gemeenten krijgen in deze wet een grote rol toebedeeld. 

Vooraankondiging VNG-aanbesteding doventolk (leefdomein)

De VNG start een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering en bemiddeling van de regeling doventolk leefdomein voor de jaren 2016 en 2017 (met een mogelijke verlenging voor de jaren 2018 en 2019).

Gemeenten en aanbieders pakken samen wachtlijsten J-GGZ aan

Gemeenten vinden (lange) wachtlijsten voor J-GGZ ongewenst. Zij doen wat ze kunnen om samen met de zorgaanbieders de wachtlijsten zo snel mogelijk te laten verdwijnen of verkorten. Het gaat erom dat kinderen de hulp krijgen die nodig is.

Nu doorpakken met belastinghervorming

De VNG roept de Tweede Kamer op door te pakken met de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Onderdeel van de voorstellen is een verschuiving van een deel van de rijksbelastingen naar lokale belastingen.

De Pilotstarter verwelkomt tweehonderdste deelnemer

De gemeente 's-Hertogenbosch is de tweehonderdste deelnemer die zich heeft aangemeld voor een van de pilots op De Pilotstarter, de online marktplaats van de VNG waar gemeenten ideeën delen en samen uitwerken. De pilots richten zich op informatievoorziening in het sociaal domein.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.