VNG Homepage

Rfv: uitbreiden lokaal belastinggebied

Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen.

Hans de Boer: Gemeenten, zet de economie op nummer 1

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, schetst tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 maart in Nieuwegein hoe ondernemers tegen Nederland en haar economie aankijken. Hij hanteert daarbij een groeimodel met als vertrekpunt Nederland als geheel.

'Gemeenten houden niet op bij de gemeentegrens'

'Economische samenwerking stopt niet bij de gemeentegrenzen', zei Annemarie Jorritsma vandaag in haar inleiding tijdens de VNG Bestuurdersdag. De volgende spreker, Lucas Vokurka, directeur economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is het daar hartgrondig mee eens.

VNG Bestuurdersdag: Alle gemeenten kunnen bijdragen aan regionale economie

'Na een aanzienlijke periode van recessie is het nu de uitdaging om de komende jaren regionale groei en innovatie te stimuleren. En álle gemeenten, groot en klein, kunnen daaraan bijdragen met lokaal en regionaal maatwerk.' Met deze boodschap opende VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de vierde VNG Bestuurdersdag op 30 maart in Nieuwegein.

De Gemeente 2020: lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet

Inniger samenwerking tussen gemeenten op steeds meer terreinen stelt uitdagingen aan de lokale democratie. Hoe geven volksvertegenwoordigers inhoud aan hun rol naarmate steeds meer besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt?

Wat houdt de bed-bad-broodregeling precies in?

De VNG heeft een factsheet gemaakt met alle info die (centrum)gemeenten nodig hebben voor de uitvoering van de zogenaamde bed-bad-broodregeling.

Duurzame aanpak radicalisering vraagt om moreel gezag

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving. Dat zouden de uitgangspunten moeten zijn voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Gemeenten moeten technologie niet vrezen, maar omarmen

De technologie ontwikkelt zich razendsnel, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Die veranderingen bieden uitgelezen kansen om de participatiesamenleving vorm te geven. Als gemeenten tenminste op tijd aanhaken.