VNG Homepage

Iedereen heeft recht op bed, bad en brood

De VNG constateert dat de uitspraak van het Europees Comité van Ministers van afgelopen woensdag over de bed-bad-broodregeling bevestigt dat iedereen in Nederland recht heeft op bed, bad en brood. Nederland moet hier nu zelf invulling aan gaan geven. 

Werkconferentie: De regionale Energievisie, nuttig en noodzakelijk?

Warmteplannen, plannen voor windenergie: vrijwel alle gemeenten werken aan energiebesparende en/ of –opwekkende maatregelen om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen. Zou het niet goed zijn om deze plannen te bundelen in één integrale regionale energievisie? 

Deze week in VNG Magazine: David Van Reybrouck over de democratie als loterij: ‘Omarm de reaguurder’

David Van Reybrouck, geestelijk vader van het Belgische G1000-initiatief, wil ‘democratische’ verkiezingen het liefst versterken door loting. Democratie is geen zaak meer van enkel politieke partijen, maar van gewone burgers die mee bepalen wat goed is voor het land.

Ouders: 'Een 7,4 voor jeugdhulp, maar er is nog genoeg te doen'

De VNG herkent enkele aandachtspunten in het rapport van de Kinderombudsman. Wij vinden het echter ook belangrijk om te weten dat een meerderheid van de ouders en kinderen die deelnamen aan het onderzoek zeggen tevreden te zijn over het verloop van de transitie en de kwaliteit van de hulp die zij ontvangen. 

VNG aan FNV: bereid tot gesprek over arbeidsvoorwaarden SW

De VNG heeft aan FNV Overheid bevestigt afspraken te willen maken over de arbeidsvoorwaarden van deelnemers in de sociale werkvoorziening. Deze afspraken moeten gaan over inzetbaarheid en werkzekerheid van de deelnemers. De VNG ziet geen ruimte voor loonafspraken boven het minimumloon. De vakbonden kiezen daarom voor actie.

Gemeenten maken eerste balans op over transitie jeugd

De decentralisatie van de jeugdhulp is per 1 januari 2015 een feit. Als gemeenten laten we graag zien hoe de invoering van de Jeugdwet verloopt. De VNG peilde de voortgang via een enquête onder alle jeugdregio's. Uit de resultaten blijkt over het geheel genomen een voorspoedige overgang.

Friezen vertrouwen op de inwoners in de Gemeente 2020

‘De streekagenda van de provincie werkt niet goed, ambities blijven hangen in de aanleg van ruiterpaden. Organiseer de samenwerking in Friesland liever rond de vier grote steden.’ Het is één van de uitspraken die tijdens de themabijeenkomst van de Gemeente 2020 op 7 april in Sneek kan rekenen op instemming. 

Uitnodiging: Eendaagse Arbeidszaken: Goed Werk!

Het College voor Arbeidszaken organiseert een dag helemaal voor en met P&O'ers van gemeenten, genaamd Goed werk! De bijeenkomst is donderdag 28 mei in Kamerik, midden in Het Groene Hart van Nederland.

Meer info over de verenigingsstrategie