VNG Homepage

Rfv: uitbreiden lokaal belastinggebied

Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen.

D1000: denk en doe mee 1 juni in Apeldoorn

Maandag 1 juni buigt een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen zich samen met hun ambtenaren en inwoners over de staat van de lokale democratie. Bent u daar ook bij?

Ruud Koornstra: Lokale bestuurders, omarm nieuwe ontwikkelingen

De VNG Bestuurdersdag op 30 maart in Nieuwegein werd afgesloten met een enthousiaste speech van Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer. Hij liet aan de hand van een aantal voorbeelden zien waarom Nederland zijn kennis en innovatie onvoldoende weet te benutten.

Wim Hafkamp: Er is geen eenvoudig recept voor een succesvolle regionale economie

Hoe krijgen we steden die het sociaal en economisch goed doen? Daar zijn geen eenvoudige recepten voor,’ aldus Wim Hafkamp van Platform 31 op de VNG Bestuurdersdag 31 maart 2015 in Nieuwegein.

Hans de Boer: Gemeenten, zet de economie op nummer 1

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, schetst tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 maart in Nieuwegein hoe ondernemers tegen Nederland en haar economie aankijken. Hij hanteert daarbij een groeimodel met als vertrekpunt Nederland als geheel.

'Gemeenten houden niet op bij de gemeentegrens'

'Economische samenwerking stopt niet bij de gemeentegrenzen', zei Annemarie Jorritsma vandaag in haar inleiding tijdens de VNG Bestuurdersdag. De volgende spreker, Lucas Vokurka, directeur economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is het daar hartgrondig mee eens.

VNG Bestuurdersdag: Alle gemeenten kunnen bijdragen aan regionale economie

'Na een aanzienlijke periode van recessie is het nu de uitdaging om de komende jaren regionale groei en innovatie te stimuleren. En álle gemeenten, groot en klein, kunnen daaraan bijdragen met lokaal en regionaal maatwerk.' Met deze boodschap opende VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de vierde VNG Bestuurdersdag op 30 maart in Nieuwegein.

De Gemeente 2020: lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet

Inniger samenwerking tussen gemeenten op steeds meer terreinen stelt uitdagingen aan de lokale democratie. Hoe geven volksvertegenwoordigers inhoud aan hun rol naarmate steeds meer besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt?

Meer info over de verenigingsstrategie