VNG Homepage

Wat gemeenten vragen voor een succesvolle Wmo 2015

Een succesvolle nieuwe Wmo betekent dat kwetsbare burgers kunnen rekenen op steun van hun gemeente bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. De Wmo 2015 maakt deel uit van de hervormingen in de zorg, die brengen veel onzekerheid met zich mee: dat verplicht tot grote zorgvuldigheid.

Deze week in VNG Magazine: Mansveld houdt vast aan raamovereenkomst verpakkingen

Nu de kwestie van het mogelijk vrijgeven van statiegeld op grote PET-flessen opnieuw opspeelt, houdt staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu onverkort vast aan de raamovereenkomst verpakkingen. Lees meer

Wet langdurige zorg: VNG-standpunt

Heldere toegangscriteria en zo min mogelijk afbakeningsvraagstukken met de Wmo: dat is de kern van het VNG-standpunt over de Wet langdurige zorg (Wlz), verwoord in een position paper (opgesteld met oog op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer).

VNG op hoofdlijnen akkoord met groot onderhoud gemeentefonds

De VNG ziet het belang van het uitvoeren van groot onderhoud van het gemeentefonds 2015. Wij stemmen daarom in met het voorstel van minister Plasterk hierover. Maar, we plaatsen wel enkele belangrijke kanttekeningen. Dit staat in onze brief als reactie op een verzoek tot consultatie van de minister.

Tweede CvA -blog over cao-onderhandelingen

In de cao wil de VNG een beloningsbeleid voor alle gemeenten afspreken. Dat betekent een nieuw beloningshoofdstuk dat voor alle gemeenten geldt en een einde aan alle lokale beloningsregelingen. Gerald de Haan, lid van de onderhandelingsdelegatie, vertelt vanuit eigen ervaring waarom dit zo belangrijk is. In het tweede CvA-blog gaat hij in op de situatie in Twente.

VNG presenteert nieuwe Modelverordening Jeugdhulp

Gemeenten moeten uiterlijk 1 november een verordening jeugdhulp vaststellen. Om gemeenten daarbij te helpen heeft de VNG een Modelverordening Jeugdhulp gemaakt. Bij ons model zit een toelichting en implementatie-handleiding.

Kom naar De Decentralisaties Dag voor inspiratie en informatie over de uitvoeringspraktijk

De Decentralisaties Dag op woensdag 28 mei in ’s-Hertogenbosch wordt een dag vol inspiratie en informatie over invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. 
 

Stel u kandidaat voor het Bestuur en de commissies van de VNG!

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 228 vacatures in haar bestuur, de vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken (CvA). Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren op een of meerdere vacatures. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 30 mei 2014 vóór 12.00 uur.

Gesprekken over de nieuwe Wmo

'Wij snakken naar de kansen die de decentralisaties ons bieden.'
Janny Bakker, gemeente Huizen

 • Informatie-ochtend Wet Werk en Zekerheid voor P&O'ers

  18 april 2014

  Het VNG-Expertisecentrum werkgeverszaken en gemeentelijke organisatie oganiseert 18 april een informatieochtend over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid WWZ voor werkgevers. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor het private ontslagrecht, de inzet van flexibele arbeidsrelaties en de duur en opbouw van WW-rechten

 • Train-de-trainerworkshop over horizontale verantwoording

  24 april 2014

  Horizontale verantwoording en de controlerende rol van de raad staat nu, na de gemeenteraadsverkiezingen, weer in het licht. Hoe gaat uw gemeenteraad om met deze taken? Hoe wordt er samengewerkt met het college? En welke rol speelt u daarin? Om griffiers en griffiemedewerkers te ondersteunen bij het inwerken van de nieuwe raad, bieden KING en VNG een kosteloze workshop over dit thema.

 • Masterclass decentralisaties voor raadsleden (Zeeland)

  7 mei 2014

  Hoe kunnen raadsleden en griffiers zich voorbereiden op de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein? De masterclass van de VNG Academie helpt u op weg.

 • Regiobijeenkomst Woningmarkt (Zwolle)

  13 mei 2014

  De bijeenkomst kent een informele sfeer waarbij kennisdeling en netwerken centraal staat. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met ontwikkeling woningmarkt in vogelvlucht en 4 workshops over: wetgeving (Novelle), grondbeleid, Wonen, zorg en maatschappelijk vastgoed en betaalbaarheid.

  Albert Smit, wethouder Assen schets de regionale ontwikkeling woningmarkt in vogelvlucht.

 • Masterclass decentralisaties voor raadsleden (Noord-Brabant)

  14 mei 2014

  Hoe kunnen raadsleden en griffiers zich voorbereiden op de nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein? De masterclass van de VNG Academie helpt u op weg.

 • Regiobijeenkomst Woningmarkt (Eindhoven)

  15 mei 2014

  De bijeenkomst kent een informele sfeer waarbij kennisdeling en netwerken centraal staat. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met ontwikkeling woningmarkt in vogelvlucht en 4 workshops over: wetgeving (Novelle), grondbeleid, Wonen, zorg en maatschappelijk vastgoed en betaalbaarheid.

  Ina Adema, burgemeester Veghel, schetst de regionale ontwikkeling woningmarkt.