VNG Homepage

Rijk en koepels tekenen bestuursakkoord omgevingswet

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

Kamer stemt in met Omgevingswet

De Tweede Kamer stemde 1 juli met grote meerderheid in met de Omgevingswet. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving.

Reizende expositie 'Kunst met perspectief' te gast bij VNG

Elk jaar houdt het platform UWV Kunstcongres een dag waarop kunstenaars met een arbeidsbeperking hun werk kunnen exposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerken, de prijswinnende werken worden vertoond in een reizende expositie 'Kunst met perspectief', die nu te gast is bij de VNG.

VNG onverkort voorstander belastingherziening

De VNG is onverkort voorstander van de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Dat heeft VNG-voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) vandaag gezegd in het Overheden Overleg (Rijk, VNG, IPO en UvW).

Behandeling Wetsvoorstel VTH Tweede Kamer uitgesteld

De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Daarmee kan het wetsvoorstel niet meer op de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 in werking treden.

Vooraankondiging VNG-aanbesteding doventolk (leefdomein)

De VNG start een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering en bemiddeling van de regeling doventolk leefdomein voor de jaren 2016 en 2017 (met een mogelijke verlenging voor de jaren 2018 en 2019).

Gemeenten en aanbieders pakken samen wachtlijsten J-GGZ aan

Gemeenten vinden (lange) wachtlijsten voor J-GGZ ongewenst. Zij doen wat ze kunnen om samen met de zorgaanbieders de wachtlijsten zo snel mogelijk te laten verdwijnen of verkorten. Het gaat erom dat kinderen de hulp krijgen die nodig is.

Nu doorpakken met belastinghervorming

De VNG roept de Tweede Kamer op door te pakken met de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Onderdeel van de voorstellen is een verschuiving van een deel van de rijksbelastingen naar lokale belastingen.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.