VNG Homepage

Transformatie Sociaal Domein: groot(s) raadsledencongres!

Hoe maak je de slag van transitie naar een daadwerkelijk vernieuwende manier van werken? Hoe houdt de raad zicht en controle? Hoe zit het met de regionale samenwerking? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein. Mis het niet en schrijf nu in!

Hoe zit het met budgetplafonds en zorgcontinuïteit jeugd?

Met het oog op de recente berichtgeving over budgetplafonds bij jeugdinstellingen heeft de VNG een aantal zaken voor de duidelijkheid op een rij gezet. We vinden dit ook belangrijk vanwege de zorgen over de zorgcontinuïteit.

Aanvulling op bericht: Uitbesteden en toegang tot Suwinet

Vorig week berichtten wij over Uitbesteden en toegang tot Suwinet. Er is nieuwe informatie beschikbaar aanvullend op dit bericht. Het gaat om twee zaken: Geen aparte, nieuwe rol en Toelevering terugvordering en verhaal. Hieronder geven we hierop een toelichting.

Pilotstarter uitgebreid met Digitale Agenda 2020

De online marktplaats voor gemeentelijke pilots rond informatievoorziening in het sociale domein, de Pilotstarter, is uitgebreid. In de nieuwe versie kunnen ook initiatieven rond informatievoorziening buiten het sociaal domein worden aangemeld, zoals De Digitale Agenda 2020.

Herbeoordeling overgangscliënten AWBZ/Wmo: advies

Het herbeoordelen voor de Wmo van cliënten met een AWBZ-indicatie en overgangsrecht (tot uiterlijk 31 december 2015) betekent voor gemeenten een forse opgave. In korte tijd moet een grote hoeveelheid meldingen, gesprekken en onderzoeken plaatsvinden.

10,3 miljoen voor bed-bad-brood

Voor de bed-bad-broodvoorziening die gemeenten bieden is, in de periode van 17 december 2014 tot de aanvulling op het bestuursakkoord wordt getekend of totdat er een uitspraak is van de Raad van State (naar verwachting uiterlijk 1 november), 10,3 miljoen euro beschikbaar.

Commissie-Dannenberg adviseert over toekomst Beschermd Wonen

Een commissie onder leiding van Erik Dannenberg gaat zich buigen over de organisatie van Beschermd Wonen. De commissie komt met een visie op de toekomst van Beschermd Wonen, uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel en een voorstel over de samenwerking tussen gemeenten.

Resultaten onderzoek Rijk naar afschaffen PV-vergoeding

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de afschaffing van de vergoedingsregeling voor gemeenten per uitgeschreven proces-verbaal (de PV-vergoeding). Het ministerie stuurde vorige week de resultaten naar de Tweede Kamer.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.