VNG Homepage

Met elkaar en met collega’s in het land aan de slag

Kennismaken met elkaar en met de VNG. Dat deden ruim 200 nieuwe bestuurs- en commissieleden  donderdag 11 september bij de startbijeenkomst, georganiseerd door de VNG. Ook begonnen die dag de eerste vergaderingen in de nieuwe samenstellingen.

Sociaal deelfonds komt te vervallen

Het sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds komt te vervallen. Minister Plasterk trekt het wetsvoorstel in. Dat liet hij de Tweede Kamer 11 september weten.

Deze week in VNG Magazine

In nummer 17 van het VNG Magazine staan onder meer artikelen over het eeuwfeest van de BNG, de aanbevelingen van de commissie-Wolfsen en integrale kindcentra in Leeuwarden.

Commissie-Wolfsen: ‘Maak provincies verantwoordelijk voor BRZO-taken’

Provincies moeten het bevoegd gezag worden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde BRZO-bedrijven. Alles in één hand schept duidelijkheid.

VNG tevreden met Novelle Woningwet, wel paar verbeterpunten

De VNG was 4 september aanwezig bij het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer hield over de herziening Woningwet, oftewel de “Novelle”. De Tweede Kamer organiseerde dit gesprek als voorbereiding op de behandeling ervan in de Tweede Kamer.

Bijeenkomsten: Slim Samenwerken in een veranderende wereld

Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Kom naar een van de twee interactieve bijeenkomsten onder leiding van Wouter Hart.

Op zoek naar een eigentijdse lokale democratie

Zijn wij er om te doen wat onze inwoners willen? Als burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris, raadslid en als griffier? Deze vraag stelden de besturen van  de verenigingen in het lokaal bestuur zich de afgelopen dagen in Vught.

Gemeenten willen uitgeprocedeerde asielzoekers opvang kunnen bieden

De VNG wil uitbreiding van de mogelijkheden voor gemeenten om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en vindt dat ook het Rijk hierbij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Wij steunen de G4 in hun voorstel voor basale opvang (bed-bad-brood).

OTD: snel hulp bij decentralisaties!