VNG Homepage

Van Rijn komt met nieuw voorstel budgetten Jeugd/Wmo

De VNG voerde vandaag opnieuw bestuurlijk overleg met het kabinet over de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor Jeugd en Wmo.

Miljardenmeevaller VWS moet einde maken aan bezuinigingsdiscussie

Het ministerie van VWS blijkt een miljardenmeevaller te hebben. Dit biedt VWS mogelijkheden om zijn budgettaire problemen op te lossen zonder dat mensen die gemeentelijke zorg en ondersteuning nodig hebben daar de dupe van worden.

VNG bestuur ontraadt motie schaliegas

De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder hebben een gezamenlijke motie ingediend over schaliegas met het verzoek deze te agenderen voor de ALV op 3 juni. Het VNG bestuur heeft begrip voor de zorgen die veel gemeenten hebben over de winning van schaliegas, maar adviseert de leden de motie in zijn huidige vorm niet over te nemen.  

Stel bromfietshelm niet verplicht bij snelle elektrische fiets

Verplicht gebruik van een een bromfiets-/motorhelm zal het gebruik van de z.g. 'speedpedelec' fors doen afnemen. De potentie die deze snelle elektrische fiets in zich heeft, gaat daarmee vrijwel geheel verloren.

Overleg VNG en vakbonden over vrijval pensioenpremies

De VNG en de vakbonden hebben op 22 mei overleg gevoerd over de uitvoering van het pensioenakkoord uit 2014. Dit akkoord ging over een vermindering van de opbouw van het ABP-pensioen.

Deze week in VNG Magazine: VNG Jaarcongres 2015: ‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’

Over een kleine twee weken vindt het VNG Jaarcongres 2015 plaats in Apeldoorn. In VNG Magazine van deze week staan we uitgebreid stil bij de thematiek van het congres: lokale democratie. 

Geen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies

Op de voordracht van de adviescommissie voor de invulling van negen vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Onderzoek naar handhaving openbare ruimte en boa's

De aandacht voor het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid en de aanpak van overlast blijft onverminderd groot. En het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en particuliere beveiligers groeit. De VNG laat daarom onderzoeken of het stelsel van handhaving in de openbare ruimte nog wel voldoet.

Meer info over de verenigingsstrategie