VNG Homepage

Oproep ledenraadpleging goedkeuring Cao gemeenten

Zoals bekend hebben de VNG en de vakorganisaties 15 juli 2014 een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten gesloten. Wij leggen het principeakkoord nu ter goedkeuring voor aan de leden. Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 9 september.

Praktijkdagen: handvatten bij uw transitie naar de Wmo 2015

De nieuwe Wmo verscheen 18 juli in het Staatsblad, deze week startte de overdracht van cliëntgegevens, VWS werkt aan een landelijke communicatiecampagne, de transitie naar de Wmo 2015 belandt in een nieuwe fase.

Maakt enorm omgevingsplan einde aan veel verordeningen? Reageer!

De Omgevingswet zal gemeenten verplichten om alle regels over de fysieke leefomgeving in een omgevingsplan op te nemen. Dit staat in artikel 2.4 van het wetsvoorstel. Om de grote impact van dit artikel in te schatten maakt de VNG een inventarisatie van alle gevolgen. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken.

Nieuwe modelverordening Onderwijshuisvesting beschikbaar

De nieuwe modelverordening Onderwijshuisvesting is beschikbaar. Deze is herzien vanwege de wetswijziging ‘Overheveling buitenonderhoud en aanpassing’.

Vragen aan kabinet over btw-vrijstellingen Wmo en Jeugd

De VNG vraagt staatssecretaris Wiebes (Financiën) om duidelijkheid over enkele wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting. Het gaat om vragen over btw-vrijstellingen in het kader van de decentralisaties.

Condoleances buitenland voor Nederlandse slachtoffers

Vanuit het buitenland ontvangt VNG International meerdere condoleances voor de slachtoffers van vlucht MH17 en blijken van medeleven voor de nabestaanden. Wij bedanken iedereen daarvoor.

Nieuwe modelverordening huisvestingswet

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe huisvestingswet in werking (met de titel Huisvestingswet 2014). Dat betekent dat alle bestaande huisvestingsverordeningen per juli 2015 komen te vervallen. In de nieuwe wet zit een aantal belangrijke wijzigingen. Wij hebben de modelverordening huisvestingswet hierop aangepast.

Gemeenten bezorgd over invoering pgb-trekkingsrecht

De komst van de Jeugdwet en de Wmo 2015 gaat gepaard met de introductie van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het invoeringstraject baart gemeenten grote zorgen. Dit hebben de VNG, G4 en G32 aangekaart bij staatssecretaris Van Rijn (VWS).

OTD: snel hulp bij decentralisaties!