VNG Homepage

De Gemeente 2020: Flevoland, Drenthe en Utrecht aan zet

Na de Zeeuwse aftrap geven gemeenten uit Flevoland, Drenthe en Utrecht de komende tijd hun visie op de gemeente in 2020. De bijeenkomsten zijn onderdeel van een reeks die de VNG samen met provinciale afdelingen organiseert.

Meld ideeën voor experimenten knellende wetten & regels

Heeft u concrete ideeën voor experimenten waarmee knellende (onderdelen van) wetten en regels tijdelijk buiten werking worden gesteld? Het ministerie van BZK en de VNG roepen gemeenten op hun ideeën te melden!

Doe mee met de Barometer Fysieke Leefomgeving

Royal HaskoningDHV en de VNG lanceren vandaag de derde editie van de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving. De Barometer bestaat uit een jaarlijks terugkerend algemeen deel met zeven thema’s binnen de fysieke leefomgeving en een verdiepend thema.

Evaluatie gemeentelijke inkoop jeugdhulp 2014

Hoe kochten gemeenten in 2014 alle jeugdhulp in? De VNG Subcommissie Jeugd liet deze nieuwe taak evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de belangrijkste keuzes, ervaringen en leerpunten én in de kritische succesfactoren voor een geslaagd inkoopproces.

Uitnodiging: VNG-Bestuurdersdag 30 maart

Op maandag 30 maart vindt de vierde VNG-Bestuurdersdag plaats in NBC De Blokhoeve in Nieuwegein. Alle lokale bestuurders zijn van harte welkom op deze dag!

Agenda Lokale Democratie: reactie VNG

Versterking en vernieuwing van de lokale democratie hebben voor de VNG prioriteit. Het initiatief van minister Plasterk (BZK) tot een Agenda Lokale Democratie zien we als een erkenning van de urgentie. Lokale democratie is immers het hart van de burgerinspraak. 

VNG-werkgroep inventariseert oplossingen softdrugsproblemen

Al jaren vragen gemeenten aandacht voor problemen bij de uitvoering van cannabisbeleid. Criminaliteit gerelateerd aan softdrugs zet de leefbaarheid en veiligheid in gemeenten onder druk. De verkoop van cannabis wordt gedoogd, maar controle op kwaliteit is er niet.

Onderneem actie bij overgangscliënten met laag zzp!

herhaald bericht - Thuiswonende cliënten met AWBZ-indicatie 'zorg met verblijf' gingen per 1 januari over naar de Wlz. Voor cliënten met een hoog zorgzwaartepakket verandert niets. Thuiswonende cliënten met een laag zzp gaan bij afloop van hun indicatie over naar de Wmo en de Zvw.

Hulp nodig?

Bel het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD)
070- 373 83 98 of mail: otd@vng.nl