VNG Homepage

Eerste exemplaar VNG-analyse Rijksbegroting overhandigd aan College Zeist

VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet overhandigde vandaag tijdens een werkbezoek het eerste exemplaar van de VNG-reactie op de Rijksbegroting 2015 aan het college van de gemeente Zeist.

G4 goed op koers met voorbereidingen transitie Jeugdhulp

De Rekenkamers van de G4 onderzochten de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De Rekenkamers constateren dat de steden zich gestructureerd en grondig voorbereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden.

VNG pleit voor basisaanbod voorschoolse voorziening peuters

Voor optimale ontwikkelingskansen van ieder kind zouden alle peuters in Nederland van 2,5 tot 4 jaar moeten deelnemen aan een voorschoolse voorziening, zodat alle kinderen met gelijke kansen starten op de basisschool. De VNG heeft hiervoor een voorstel gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Raadsleden bereiden zich intensief voor op decentralisaties

Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 meer en grote verantwoordelijkheden: wat is de rol van raadsleden daarbij? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte raadsledeneditie van De Decentralisatiesdag op 20 september in Zwolle.

Nieuwe video’s voor raadsleden!

Speciaal voor raadsleden is een nieuwe serie informatieve video’s gemaakt over verschillende actuele onderwerpen. Deze zijn geplaatst bij de eerdere reeks video’s op www.vng.nl/raadsleden.

Novelle Herziening woningwet half jaar uitgesteld

De Novelle van minister Blok zal zeker niet per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Eerder had de Tweede Kamer al aangegeven met behandeling van de Novelle te willen wachten totdat het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is gepubliceerd.

Goed nieuws: kabinet gaat uitbreiding lokaal belastinggebied onderzoeken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Plasterk van BZK gaan onderzoek doen naar uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dat is goed nieuws, want de VNG pleit al lange tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.

VNG bekrachtigt Cao Gemeenten 2013-2015

Het bestuur van de VNG heeft op 11 september de Cao Gemeenten 2013-2015 bekrachtigd. De VNG kreeg 157 reacties op de ledenraadpleging. 98% van de gemeenten stemden in met het akkoord.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!