VNG Homepage

Actuele zorgen over decentralisaties: brief aan Kamer

Wordt iedereen op tijd geïnformeerd? Is de continuïteit van cliëntondersteuning geborgd? Mogen gemeenten huishoudelijke hulp afschaffen, en in welke mate is dat eigenlijk aan de orde? Hoe verlopen de voorbereidingen op het pgb-trekkingsrecht?

Decembercirculaire Gemeentefonds 2014

Vorige week is de Decembercirculaire Gemeentefonds 2014 verschenen. De decembercirculaire bevat informatie over de gemeentefondsuitkeringen over 2014. Hieronder een paar punten uit de decembercirculaire die belangrijk zijn voor gemeenten.

Aanmelden tijdelijke voorziening nabestaandenpensioen vóór 31 december 2014

Vanaf 1 januari is voor het salaris boven € 100.000 fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen niet meer mogelijk. Deze ‘aftopping’ geldt voor het op te bouwen ouderdomspensioen en voor het nabestaandenpensioen. Overlijdt een werknemer met een inkomen hoger dan € 100.000 na 31 december 2014? Dan kan het nabestaandenpensioen fors lager zijn. De VNG heeft afspraken met Loyalis gemaakt over een tijdelijke voorziening hiervoor. Aanmelden voor door deze voorziening kan tot 31 december 2014.

VNG reactie op eindrapport Commissie-Geluk

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd presenteert vandaag haar eindrapportage. De VNG ziet het rapport als inspirerende voorzet tot een zich steeds vernieuwende jeugdhulp. Wij zijn de commissie zeer erkentelijk voor haar grote betrokkenheid.

Quotumwet aangenomen, doelgroep verbreed

De Tweede Kamer heeft 16 december met met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA). Dit voorstel regelt hoe gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Inspiratiegids voor gemeenten over duurzaam samenwerken met ondernemers

Hoe kunnen gemeenten ‘de rode loper’ uitrollen voor bedrijven en hoe kunnen gemeenten inspelen op de verschillende ‘levensfasen’ van een onderneming (start, groei, behoud)? Hoe kunnen de afdelingen Economische en Sociale zaken elkaar versterken en welke ervaringen hebben gemeenten daar al in opgedaan? De antwoorden op deze vragen vindt u in onze ‘Inspiratiegids duurzaam werken aan ondernemerschap’.

Uitnodiging Energietop 2015

Bent u een ambitieuze bestuurder en wilt u de komende jaren met collega-bestuurders en partners aan de wieg staan van nieuwe energie-initiatieven? Of bent u hierbij als projectleider van een gemeente betrokken? Kom dan naar de Energietop op 19 januari bij de VNG. Meld u aan als duo, dus samen met uw projectleider of bestuurder.

Wijziging Vuurwerkbesluit

Vanaf dit jaar mogen particulieren hun vuurwerk alleen afsteken tussen 18:00 uur ’s avonds Oudjaardag (31 december) en 02:00 uur in de ochtend op Nieuwjaarsdag. De verkoop van  - legaal -  vuurwerk mag op drie dagen plaatsvinden: 29, 30 en 31 december.

Video-verslag van de VNG Bestuurdersdag 17 november 2014