VNG Homepage

Rijk en koepels tekenen bestuursakkoord omgevingswet

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

Suwinet: Tweede Kamer zeer kritisch op gemeenten

Alle Tweede Kamerfracties zijn kritisch op hoe gemeenten omgaan met persoonsgegevens binnen Suwinet. Dit bleek tijdens de behandling van het inspectierapport ‘Suwinet, veilig omgaan met elkaars gegevens’. De Kamerleden vragen het ministerie van SZW om striktere handhaving.

Wachtlijsten J-GGZ: tips voor gemeenten

De VNG ziet dat gemeenten in gesprek zijn met instellingen voor jeugd-GGZ over de wachtlijsten. Er blijkt behoefte aan praktische informatie om het gesprek goed te kunnen voeren.

Kamer stemt in met Omgevingswet

De Tweede Kamer stemde 1 juli met grote meerderheid in met de Omgevingswet. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving.

Reizende expositie 'Kunst met perspectief' te gast bij VNG

Elk jaar houdt het platform UWV Kunstcongres een dag waarop kunstenaars met een arbeidsbeperking hun werk kunnen exposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerken, de prijswinnende werken worden vertoond in een reizende expositie 'Kunst met perspectief', die nu te gast is bij de VNG.

VNG onverkort voorstander belastingherziening

De VNG is onverkort voorstander van de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Dat heeft VNG-voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) vandaag gezegd in het Overheden Overleg (Rijk, VNG, IPO en UvW).

Behandeling Wetsvoorstel VTH Tweede Kamer uitgesteld

De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Daarmee kan het wetsvoorstel niet meer op de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 in werking treden.

Vooraankondiging VNG-aanbesteding doventolk (leefdomein)

De VNG start een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering en bemiddeling van de regeling doventolk leefdomein voor de jaren 2016 en 2017 (met een mogelijke verlenging voor de jaren 2018 en 2019).

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.