VNG Homepage

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering (ALV)

Wij hebben de agenda en de stukken voor de ALV van 3 juni 2015 naar onze leden verstuurd. U kunt de agenda en bijlagen downloaden via vng.nl/alv2015 of via (de links in) de ledenbrief.

Rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein: VNG-reactie

Bij de inkoop van zorg hebben gemeenten een indrukwekkende prestatie geleverd, nu moet geïnvesteerd worden in een duurzame relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit stelt de Transitiecommissie Sociaal Domein in haar tweede rapportage. De VNG is het daar mee eens.

Deze week in VNG Magazine: Gemeente 2020: ‘Minder concurrentie, over grenzen heen kijken en elkaar wat gunnen’

Vooruitlopend op de bespreking van de collectieve agenda De Gemeente 2020 legt VNG Magazine een aantal thema’s en ambities voor aan organisaties die elk een bepaalde categorie gemeenten vertegenwoordigen: P10 (de grote plattelandsgemeenten), G32 (de grotere gemeenten), het Platform Middelgrote Gemeenten en Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling.

VNG-peiling: 'blijf bed-bad-brood bieden'

De VNG hield vandaag een ‘flitspeiling’ onder de leden over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Tweederde deel van de reagerende gemeenten wil de mogelijkheid behouden om een basale opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers te bieden (à la bed-bad-broodregeling). 

Senaat akkoord met initiatief wijziging aanstelling burgemeester

De Eerste Kamer nam gisteren een initiatiefwet aan voor de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester. Het voorstel haalt de aanstellingswijze van de burgemeester uit de Grondwet, daardoor wordt het mogelijk dit bij formele wet nader te regelen.

De Gemeente 2020: inwoners mogen het zelf regelen in Groningen

Groningers weten veel van opschalen en decentraliseren. Bijna alle gemeenten zijn momenteel verwikkeld in herindelingen en kennen dus de discussies: wat kan ver en wat moet dicht bij de inwoner? Er lijkt vooral een roep om vertrouwen, en om kwaliteit.

Werkbijeenkomst: Kansen voor energiebesparing binnen sociale huurvoorraad

Binnen de sociale huurvoorraad ligt een enorme potentie aan energiebesparing. In 2013 is door een groot aantal partijen het SER Energieakkoord ondertekend. Hiermee zijn ambitieuze doelstellingen benoemd voor het verduurzamen van de sociale huurvoorraad naar gemiddeld energielabel B in 2020.

Gemeenten werken actief mee aan herstelacties pgb

Gemeenten zijn hard aan de slag met hun bijdrage aan de herstelacties voor het pgb-trekkingsrecht. In de afgelopen weken gaven alle gemeenten gehoor aan het verzoek tot het controleren en corrigeren van gegevens in het pgb-trekkingsrechtsysteem.

Meer info over de verenigingsstrategie