VNG Homepage

Uitnodiging: VNG-Bestuurdersdag 30 maart

Op maandag 30 maart vindt de vierde VNG-Bestuurdersdag plaats in NBC De Blokhoeve in Nieuwegein. Alle lokale bestuurders zijn van harte welkom op deze dag!

Verkeersveiligheid vraagt om slimmere oplossingen

VNG en het IPO stellen de Tweede Kamer, in aanloop naar het Verslag Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid, op de hoogte van inzichten en inzet op grond van het onderzoek van SWOV: ‘Opschakelen naar meer Verkeersveiligheid’.

Nieuwe cijfers over ontwikkeling lokale lasten

Deze maand presenteert het COELO de nieuwe Atlas van de Lokale Lasten, een compleet overzicht van de ontwikkeling van de lokale heffingen. De VNG ziet de Atlas als de officiële publicatie die de lokale lasten in beeld brengt en geeft daarom altijd een reactie op de conclusies in de Atlas.

Meld ideeën voor experimenten knellende wetten & regels

Heeft u concrete ideeën voor experimenten waarmee knellende (onderdelen van) wetten en regels tijdelijk buiten werking worden gesteld? Het ministerie van BZK en de VNG roepen gemeenten op hun ideeën te melden!

Doe mee met de Barometer Fysieke Leefomgeving

Royal HaskoningDHV en de VNG lanceren vandaag de derde editie van de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving. De Barometer bestaat uit een jaarlijks terugkerend algemeen deel met zeven thema’s binnen de fysieke leefomgeving en een verdiepend thema.

Evaluatie gemeentelijke inkoop jeugdhulp 2014

Hoe kochten gemeenten in 2014 alle jeugdhulp in? De VNG Subcommissie Jeugd liet deze nieuwe taak evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de belangrijkste keuzes, ervaringen en leerpunten én in de kritische succesfactoren voor een geslaagd inkoopproces.

Agenda Lokale Democratie: reactie VNG

Versterking en vernieuwing van de lokale democratie hebben voor de VNG prioriteit. Het initiatief van minister Plasterk (BZK) tot een Agenda Lokale Democratie zien we als een erkenning van de urgentie. Lokale democratie is immers het hart van de burgerinspraak. 

De Gemeente 2020: Flevoland, Drenthe en Utrecht aan zet

Na de Zeeuwse aftrap geven gemeenten uit Flevoland, Drenthe en Utrecht de komende tijd hun visie op de gemeente in 2020. De bijeenkomsten zijn onderdeel van een reeks die de VNG samen met provinciale afdelingen organiseert.

Hulp nodig?

Bel het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD)
070- 373 83 98 of mail: otd@vng.nl