VNG Homepage

Rfv: uitbreiden lokaal belastinggebied

Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen.

VNG Bestuurdersdag: Alle gemeenten kunnen bijdragen aan regionale economie

'Na een aanzienlijke periode van recessie is het nu de uitdaging om de komende jaren regionale groei en innovatie te stimuleren. En álle gemeenten, groot en klein, kunnen daaraan bijdragen met lokaal en regionaal maatwerk.' Met deze boodschap opende VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de vierde VNG Bestuurdersdag op 30 maart in Nieuwegein.

De Gemeente 2020: lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet

Inniger samenwerking tussen gemeenten op steeds meer terreinen stelt uitdagingen aan de lokale democratie. Hoe geven volksvertegenwoordigers inhoud aan hun rol naarmate steeds meer besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt?

Wat houdt de bed-bad-broodregeling precies in?

De VNG heeft een factsheet gemaakt met alle info die (centrum)gemeenten nodig hebben voor de uitvoering van de zogenaamde bed-bad-broodregeling.

Duurzame aanpak radicalisering vraagt om moreel gezag

Legitimiteit, geloofwaardigheid en moreel gezag, optreden als één overheid, staan voor een inclusieve en open samenleving. Dat zouden de uitgangspunten moeten zijn voor een duurzame aanpak van radicalisering.

Gemeenten moeten technologie niet vrezen, maar omarmen

De technologie ontwikkelt zich razendsnel, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Die veranderingen bieden uitgelezen kansen om de participatiesamenleving vorm te geven. Als gemeenten tenminste op tijd aanhaken. 

Gemeenten terughoudend met lokale lasten ondanks rijksbezuinigingen

Gemeenten blijven terughoudend bij het heffen van lokale belastingen. De lokale woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing) zijn gemiddeld met 1,7% gestegen. Dat komt neer op ongeveer € 12 per huishouden in een heel jaar.

Gemeenten, investeer in neerzetten werkproces doelgroep banenafspraak

De afgelopen weken kwamen er signalen dat het aantal indicaties banenafspraak beperkt is. Er is ook discussie over de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of mensen behoren tot de doelgroep. Vandaag hebben VNG, Divosa, Cedris, UWV en SZW aan tafel gezeten om samen te kijken naar de ontwikkelingen.