VNG Homepage

Oproep ledenraadpleging goedkeuring Cao gemeenten

Zoals bekend hebben de VNG en de vakorganisaties 15 juli 2014 een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten gesloten. Wij leggen het principeakkoord nu ter goedkeuring voor aan de leden. Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 9 september.

Nieuwe modelverordening Onderwijshuisvesting beschikbaar

De nieuwe modelverordening Onderwijshuisvesting is beschikbaar. Deze is herzien vanwege de wetswijziging ‘Overheveling buitenonderhoud en aanpassing’.

Vragen aan kabinet over btw-vrijstellingen Wmo en Jeugd

De VNG vraagt staatssecretaris Wiebes (Financiën) om duidelijkheid over enkele wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting. Het gaat om vragen over btw-vrijstellingen in het kader van de decentralisaties.

Condoleances buitenland voor Nederlandse slachtoffers

Vanuit het buitenland ontvangt VNG International meerdere condoleances voor de slachtoffers van vlucht MH17 en blijken van medeleven voor de nabestaanden. Wij bedanken iedereen daarvoor.

Nieuwe modelverordening huisvestingswet

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe huisvestingswet in werking (met de titel Huisvestingswet 2014). Dat betekent dat alle bestaande huisvestingsverordeningen per juli 2015 komen te vervallen. In de nieuwe wet zit een aantal belangrijke wijzigingen. Wij hebben de modelverordening huisvestingswet hierop aangepast.

Gemeenten bezorgd over invoering pgb-trekkingsrecht

De komst van de Jeugdwet en de Wmo 2015 gaat gepaard met de introductie van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het invoeringstraject baart gemeenten grote zorgen. Dit hebben de VNG, G4 en G32 aangekaart bij staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

De VNG heeft een nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. Deze verordening is een gevolg van de wijzigingen in de rechtspositiebesluiten per 1 juli 2014.

Cao gemeenten: meer werk, minder regels, meer keuzevrijheid

Vandaag, 15 juli 2014, hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De cao geldt voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!