VNG Homepage

Rijk en koepels tekenen bestuursakkoord omgevingswet

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

Simon Bontekoning overleden

De directieraad en medewerkers van de VNG hebben met droefenis kennis genomen van het overlijden van Simon Bontekoning, ambtenaar van de gemeente Amsterdam en lid van de Adviescommissie Asiel en Integratie.

Suwinet: Tweede Kamer zeer kritisch op gemeenten

Alle Tweede Kamerfracties zijn kritisch op hoe gemeenten omgaan met persoonsgegevens binnen Suwinet. Dit bleek tijdens de behandeling van het inspectierapport ‘Suwinet, veilig omgaan met elkaars gegevens’. De Kamerleden vragen het ministerie van SZW om striktere handhaving.

Gemeenterekening: naar een accountantscontrole 'op maat'

Raadsleden hebben recht op een goed beeld van de cijfers in begroting en jaarrekening. Ook mogen de cijfers niet ter discussie staan, een eerste klas accountantscontrole is dus nodig. Maar een gemeente is geen beursgenoteerde onderneming: dat vraagt om een accountantscontrole 'op maat'.

Wachtlijsten J-GGZ: tips voor gemeenten

De VNG ziet dat gemeenten in gesprek zijn met instellingen voor jeugd-GGZ over de wachtlijsten. Er blijkt behoefte aan praktische informatie om het gesprek goed te kunnen voeren.

Kamer stemt in met Omgevingswet

De Tweede Kamer stemde 1 juli met grote meerderheid in met de Omgevingswet. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving.

Reizende expositie 'Kunst met perspectief' te gast bij VNG

Elk jaar houdt het platform UWV Kunstcongres een dag waarop kunstenaars met een arbeidsbeperking hun werk kunnen exposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerken, de prijswinnende werken worden vertoond in een reizende expositie 'Kunst met perspectief', die nu te gast is bij de VNG.

VNG onverkort voorstander belastingherziening

De VNG is onverkort voorstander van de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Dat heeft VNG-voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) vandaag gezegd in het Overheden Overleg (Rijk, VNG, IPO en UvW).

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.