VNG Homepage

Uitnodiging Energietop 2015

Bent u een ambitieuze bestuurder en wilt u de komende jaren met collega-bestuurders en partners aan de wieg staan van nieuwe energie-initiatieven? Of bent u hierbij als projectleider van een gemeente betrokken? Kom dan naar de Energietop op 19 januari bij de VNG. Meld u aan als duo, dus samen met uw projectleider of bestuurder.

Voorstel VNG en vakbonden afgewezen door vakbondskader

De vakbonden bij de gemeenten krijgen geen steun bij hun achterban voor een extra eenmalige uitkering voor alle gemeentelijke medewerkers. De VNG en de vakbonden bedachten samen dit voorstel voor de uitvoering van een akkoord over het ABP-pensioen. De achterban van de vakbonden wijst dit echter af.

Zorgvuldigheid cruciaal bij wijziging beleid huishoudelijke hulp

De Rechtbank Noord-Nederland heeft recent een voorlopige uitspraak gedaan over beëindiging van Wmo huishoudelijke hulp niveau 1 door een gemeente. De rechter benadrukt in de uitspraak dat gemeenten bij de beëindiging van een lopende indicatie voor huishoudelijke hulp een zorgvuldige procedure moeten doorlopen en rekening moeten houden met de persoonlijke situatie van de cliënt.

VNG voorstander van wetsvoorstel tegen misbruik Wob

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diende op 10 december een wetsvoorstel met maatregelen om het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur tegen te gaan. De VNG is voorstander van een snelle invoering van dit wetsvoorstel en roept de Tweede Kamer dan ook op het zo spoedig mogelijk te behandelen. 

Afspraken over vergoeding inzameling drankenkartons

De onderhandelingen tussen VNG en Afvalfonds hebben geleid tot afspraken voor de komende 3 jaar over de vergoeding voor het inzamelen, verwerken en vermarkten van drankenkartons door gemeenten. Er is eenzijdig een vergoeding vastgesteld op  €398 per ton.

Btw regels voor uitgifte grond in erfpacht aangepast

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de btw regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten, zoals het recht van erfpacht, op onroerende zaken. Deze wijziging heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.

Decembercirculaire Gemeentefonds 2014

Vorige week is de Decembercirculaire Gemeentefonds 2014 verschenen. De decembercirculaire bevat informatie over de gemeentefondsuitkeringen over 2014. Hieronder een paar punten uit de decembercirculaire die belangrijk zijn voor gemeenten.

Aanmelden tijdelijke voorziening nabestaandenpensioen vóór 31 december 2014

Vanaf 1 januari is voor het salaris boven € 100.000 fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen niet meer mogelijk. Deze ‘aftopping’ geldt voor het op te bouwen ouderdomspensioen en voor het nabestaandenpensioen. Overlijdt een werknemer met een inkomen hoger dan € 100.000 na 31 december 2014? Dan kan het nabestaandenpensioen fors lager zijn. De VNG heeft afspraken met Loyalis gemaakt over een tijdelijke voorziening hiervoor. Aanmelden voor door deze voorziening kan tot 31 december 2014.