VNG Homepage

Extra ingang tot informatie decentralisaties

De voorbereidingen op de nieuwe taken in het sociaal domrein raken duidelijk in een stroomversnelling. Er komt deze periode veel informatie op u af, we kunnen ons voorstellen dat het lastig is om alles wat voor u van belang is te vinden en bij te houden. 

Slachtoffers vliegramp Oekraïne

De overheid doet er alles aan om de administratieve taken voor zowel nabestaanden als gemeenteambtenaren zo beperkt mogelijk te houden. Daarom is het noodzakelijk af te wijken van standaard-procedures. Het ministerie van BZK heeft hiertoe een handreiking opgesteld.

Praktijkdagen: handvatten bij uw transitie naar de Wmo 2015

De nieuwe Wmo verscheen 18 juli in het Staatsblad, deze week startte de overdracht van cliëntgegevens, VWS werkt aan een landelijke communicatiecampagne, de transitie naar de Wmo 2015 belandt in een nieuwe fase.

Maakt enorm omgevingsplan einde aan veel verordeningen? Reageer!

De Omgevingswet zal gemeenten verplichten om alle regels over de fysieke leefomgeving in een omgevingsplan op te nemen. Dit staat in artikel 2.4 van het wetsvoorstel. Om de grote impact van dit artikel in te schatten maakt de VNG een inventarisatie van alle gevolgen. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken.

Nieuwe modelverordening Onderwijshuisvesting beschikbaar

De nieuwe modelverordening Onderwijshuisvesting is beschikbaar. Deze is herzien vanwege de wetswijziging ‘Overheveling buitenonderhoud en aanpassing’.

Vragen aan kabinet over btw-vrijstellingen Wmo en Jeugd

De VNG vraagt staatssecretaris Wiebes (Financiën) om duidelijkheid over enkele wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting. Het gaat om vragen over btw-vrijstellingen in het kader van de decentralisaties.

Condoleances buitenland voor Nederlandse slachtoffers

Vanuit het buitenland ontvangt VNG International meerdere condoleances voor de slachtoffers van vlucht MH17 en blijken van medeleven voor de nabestaanden. Wij bedanken iedereen daarvoor.

Nieuwe modelverordening huisvestingswet

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe huisvestingswet in werking (met de titel Huisvestingswet 2014). Dat betekent dat alle bestaande huisvestingsverordeningen per juli 2015 komen te vervallen. In de nieuwe wet zit een aantal belangrijke wijzigingen. Wij hebben de modelverordening huisvestingswet hierop aangepast.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!