VNG Homepage

Kortingen budgetten Wmo en Jeugd grotendeels van de baan

Het kabinet besluit af te zien van de voorgenomen korting op de gemeentelijke budgetten Jeugd en Wmo voor 2015. Het beeld voor de komend jaren komt gunstiger uit dan eerder gepresenteerd. Daarmee is aan een slepende kwestie tussen Rijk en VNG een einde gekomen.

Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk! Een terugblik

Na de eerste editie, drie jaar geleden, organiseerde het College voor Arbeidszaken 28 mei weer een dag voor en met P&O-ers van gemeenten, met als titel Goed Werk! De voorzitter van het CvA, Roel Cazemier sprak de ruim 200 aanwezige P&O’ers toe.

Op weg naar een Experimentenwet

Minister Plasterk heeft begin januari 2015 een Experimentenwet aangekondigd. Een aantal Nederlandse gemeenten krijgt hiermee de ogelijkheid voor ongeveer 1 tot 2 jaar af te wijken van onderdelen van nationale regelingen. 

Inkoop ADHD-ziekenhuiszorg voor Jeugd gewaarborgd in 2015

Namens gemeenten kopen en betalen zorgverzekeraars in 2015 de ADHD-ziekenhuiszorg voor kinderen. Zo krijgen ongeveer 22.000 kinderen ook in 2015 de zorg die zij nodig hebben. De VNG treedt namens gemeenten voor deze zorg op als zaakwaarnemer.

VNG bestuur ontraadt motie schaliegas

De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder hebben een gezamenlijke motie ingediend over schaliegas met het verzoek deze te agenderen voor de ALV op 3 juni. Het VNG bestuur heeft begrip voor de zorgen die veel gemeenten hebben over de winning van schaliegas, maar adviseert de leden de motie in zijn huidige vorm niet over te nemen.  

Bromfietshelm niet verplichten bij snelle elektrische fiets

Verplicht gebruik van een een bromfiets-/motorhelm zal het gebruik van de z.g. 'speedpedelec' fors doen afnemen. De potentie die deze snelle elektrische fiets in zich heeft, gaat daarmee vrijwel geheel verloren.

Overleg VNG en vakbonden over vrijval pensioenpremies

De VNG en de vakbonden hebben op 22 mei overleg gevoerd over de uitvoering van het pensioenakkoord uit 2014. Dit akkoord ging over een vermindering van de opbouw van het ABP-pensioen.

Deze week in VNG Magazine: VNG Jaarcongres 2015: ‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’

Over een kleine twee weken vindt het VNG Jaarcongres 2015 plaats in Apeldoorn. In VNG Magazine van deze week staan we uitgebreid stil bij de thematiek van het congres: lokale democratie. 

Meer info over de verenigingsstrategie