VNG Homepage

Pak de bus naar het Festival De Energieke Samenleving

Gemeenten die meer willen weten over de mogelijkheden van een samenleving waar burgers het heft in handen nemen, kunnen zich nu aanmelden voor het Festival De Energieke Samenleving op 8 december in ‘s-Hertogenbosch.

Verbazing VNG over standpunt Plasterk inzake fondsvorming Appa

De VNG heeft met verbazing kennis genomen van het interview in Binnenlands Bestuur waarin minister Plasterk aangeeft besluitvorming over de toekomst van de pensioenen van wethouders uit te stellen.

Correctiebesluit vergoeding commissieleden gepubliceerd

Op 18 november is het besluit gepubliceerd waarin een aantal correcties staan van wijzigingen in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden die per 1 juli 2014 zijn ingegaan. Hierdoor wijzigen een aantal belangrijke zaken.

Opstelten zet verhoudingen met gemeenten op scherp

Minister Opstelten trekt in de begrotingsbehandeling V&J vanmiddag de stekker uit handhaving in wijken en buurten. Als de Tweede Kamer de minister niet terugfluit, is de aanpak van overlast en raddraaiers straks verleden tijd. 

Huisstijlmanual Logo Veilig Thuis is vernieuwd

De meld- en adviespunten Veilig Thuis moeten regionaal en lokaal bekend worden. Daarvoor krijgt u van de VNG diverse communicatiemiddelen, zoals ons huisstijlmanual over het logogebruik. Dit manual is nu uitgebreid met de mogelijkheid om uw regionaam bij het logo te melden.

Uw betalingsadministratie Jeugd in acht stappen geregeld!

De startdatum van de decentralisatie Jeugdhulp komt snel dichterbij. Gemeenten moeten 1 januari het bedrijfsvoeringsproces in hun backoffice klaar hebben. Via ons ' Model Inrichting Declaratieproces' krijgt u als gemeente snel zicht op de stappen, die u moet zetten om uw betalingsadministratie goed op de rit te krijgen.

Geen sectorplan gemeenten

Het ministerie van SZW heeft het sectorplan gemeenten definitief afgewezen. Het ministerie vindt dat het sectorplan niet bijdraagt aan een oplossing voor arbeidsmarktknelpunten in de sector gemeenten. 

Deze week in VNG Magazine: Burgemeesters niet massaal ontevreden over politie

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft in een verklaring scherp afstand genomen van berichten dat burgemeesters massaal ontevreden zijn over de Nationale Politie.

Video-verslag van de VNG Bestuurdersdag 17 november 2014