VNG Homepage

Rijk en koepels tekenen bestuursakkoord omgevingswet

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

Eenmalige uitkering voor gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren krijgen per 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74%. De VNG en de vakbonden hebben dit op 3 juli afgesproken ter uitvoering van het pensioenakkoord uit 2014.

VNG lanceert Innovatiekaart Jeugdbescherming voor gemeenten

Welke regio legt de regie op uitvoering van jeugdbescherming bij de gemeente? Welke gemeente legt de uitvoering van drang en dwang bij lokale teams? In één oogopslag vindt u verschillende aanpakken uit het hele land in de Innovatiekaart Jeugdbescherming van de VNG.

Simon Bontekoning overleden

De directieraad en medewerkers van de VNG hebben met droefenis kennis genomen van het overlijden van Simon Bontekoning, ambtenaar van de gemeente Amsterdam en lid van de Adviescommissie Asiel en Integratie.

Suwinet: Tweede Kamer zeer kritisch op gemeenten

Alle Tweede Kamerfracties zijn kritisch op hoe gemeenten omgaan met persoonsgegevens binnen Suwinet. Dit bleek tijdens de behandeling van het inspectierapport ‘Suwinet, veilig omgaan met elkaars gegevens’. De Kamerleden vragen het ministerie van SZW om striktere handhaving.

Gemeenterekening: naar een accountantscontrole 'op maat'

Raadsleden hebben recht op een goed beeld van de cijfers in begroting en jaarrekening. Ook mogen de cijfers niet ter discussie staan, een eerste klas accountantscontrole is dus nodig. Maar een gemeente is geen beursgenoteerde onderneming: dat vraagt om een accountantscontrole 'op maat'.

Wachtlijsten J-GGZ: tips voor gemeenten

De VNG ziet dat gemeenten in gesprek zijn met instellingen voor jeugd-GGZ over de wachtlijsten. Er blijkt behoefte aan praktische informatie om het gesprek goed te kunnen voeren.

Kamer stemt in met Omgevingswet

De Tweede Kamer stemde 1 juli met grote meerderheid in met de Omgevingswet. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.