VNG Homepage

De Decentralisaties Dag voor raadsleden

De datum dat de decentralisaties van start gaan nadert snel. De komende begrotingsbehandelingen zijn hiervoor een belangrijk moment. Hoe kan de gemeenteraad zijn rol pakken? Waar moet u als raadslid op letten, wat zijn mogelijke valkuilen? Hoe krijgt u grip op de regionale samenwerking? 

Omooc: online colleges 'waar is de overheid van?'

Het gesprek over waar de overheid van is kan scherper. En beter onderbouwd. Daarom lanceren we omooc: online colleges en hangouts voor bestuurders en professionals.

Chatsessie modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Eind juli is de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gepubliceerd. Op maandag 1 september organiseert de VNG een chatsessie voor vragen van gemeenten over deze verordening. Dus wilt u snel antwoord op uw vragen over dit onderwerp, chat dan mee!

Deze week in VNG Magazine: Gemeenten nemen voorschot op rijksbegroting

De VNG heeft een voorschot op de bespreking van de rijksbegroting genomen door een reeks prangende financiële kwesties direct bij minister-president Mark Rutte onder de aandacht te brengen.

Praktijkdagen Wmo 2015: bijeenkomsten, ook in uw regio

- herhaald bericht / herinnering -

De nieuwe Wmo verscheen 18 juli in het Staatsblad, de overdracht van cliëntgegevens loopt, VWS werkt aan een landelijke communicatiecampagne: de transitie naar de Wmo 2015 is in een nieuwe fase beland.

Masterclasses decentralisaties voor (nieuwe) raadsleden

Inhoudelijke kennis van de wetten én uw rol als raadslid: daarop ligt de nadruk bij de drie series masterclasses over de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo. Elke masterclass wordt vier keer gegeven: in Zwolle, Utrecht, Eindhoven en Haarlem.

'Steekproefgemeenten' gevraagd om snelle reactie op Suwinet-onderzoek

De Inspectie SZW is bezig met de 1-meting van het onderzoek naar een veilig gebruik van Suwinet. Dit gaat via een steekproef van 107 gemeenten. Inmiddels hebben 64 gereageerd. De VNG roept de overige 43 gemeenten op om nu snel hun contactpersoon aan te leveren.

Subsidie beschikbaar voor nazorg ex-gedetineerden

- herhaald bericht / herinnering -

Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het geld is bedoeld om initiatieven op het terrein van wonen en werken te stimuleren, in totaal gaat het om € 2,4 miljoen.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!