VNG Homepage

Congres Decentralisaties in Uitvoering

Toegang, informatievoorziening, privacy, bedrijfsvoering, sturing en verantwoording. Het komt allemaal aan bod tijdens het Congres Decentralisaties in Uitvoering.

Ledenbrief over inwerkingtreding ‘quick wins’ omgevingsrecht

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. 

Mediaconsternatie over DigiD-lek gemeentelijke sites niet op feiten gebaseerd

Een groot aantal gemeenten zouden een ‘lek’ in hun websites hebben gehad waardoor DigiD-gegevens van burgers in gevaar zouden zijn geweest, volgens tv-programma Opgelicht?! tijdens een uitzending van 28 oktober. Omdat zowel in het programma, als in de diverse media die dit bericht overnamen, waarheden en onwaarheden door elkaar lopen heeft de de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) de feiten op een rij gezet.

Extra bijeenkomst nieuw verdeelmodel Wmo

Wegens grote belangstelling houdt de VNG maandag 3 november in de ochtend een extra bijeenkomst over de het nieuwe verdeelmodel Wmo. Ontwikkelaar AEF geeft bij beide bijeenkomsten een toelichting op de werking van het model.

VNG wijst er juist op hoe stapeling eigen bijdragen te voorkomen

In de Telegraaf wordt beweerd dat de VNG standaardregels voorschrijft waardoor mensen met een inkomen vanaf (130 tot 140 % van het minimumloon) alle zogeheten ’algemene voorzieningen’ zelf moeten betalen. Dat is niet waar.

In VNG Magazine: Advies: meer prikkels in vangnet bijstandsuitgaven

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) stelt voor de vangnetregeling voor de bijstandsuitgaven zo te wijzigen dat gemeenten er meer belang bij hebben om het tekort op hun bijstandsbudget zo laag mogelijk te houden.

Nieuwe reeks Praktijkdagen Wmo 2015

I-Wmo, Beschermd wonen, Kwaliteit & toezicht en algemene, actuele ontwikkelingen: dat zijn de belangrijkste onderwerpen van een nieuwe serie van acht regionale Praktijkdagen over de Wmo 2015. Doel: u zo praktisch mogelijke handvatten bieden in de laatste fase van de transitie.

Novelle leidt niet tot gemeentelijke grip op corporaties

In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties. De VNG, de G4 en de G32 constateren dat dit voornemen in de Novelle Herziening Woningwet van minister Blok nauwelijks uit de verf komt.

Decentralisaties Sociaal Domein