VNG Homepage

Bekendmaking kandidaten bestuur en commissies

In juli zijn de 226 kandidaten voor het VNG-bestuur en commissies bekend gemaakt. Ze zijn tot waarnemers benoemd. Daarna is nog voorzien in enkele nagekomen vacatures.

Ondersteuning uitvoeringskracht: VNG-voorstellen

De opgaven van de gemeenten in de komende jaren zijn levensgroot. Daar is uitvoeringskracht voor nodig, de VNG heeft een ondersteunende rol. Met oog op de Buitengewone ALV (BALV) van 17 november doen we voorstellen die nodig zijn om problemen te voorkomen.

Visietraject 'Gemeenten op weg naar 2020'

Als VNG-leden bent u allen verbonden door uw betrokkenheid bij het publieke domein. Die bezieling en overtuing willen we terug laten komen in onze verenigingsstrategie!

Uitnodiging Buitengewone ALV 17 november

De benoeming van de nieuwe leden van het bestuur en de commissies, de Verenigingsstrategie 2020 en de ondersteuning van uitvoeringskracht: dat zijn de belangrijkste agendapunten van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 17 november.

VNG Modelverordening jeugdhulp is geactualiseerd

De VNG Modelverordening jeugdhulp is op enkele onderdelen geactualiseerd. Via een ledenbrief krijgt u uitleg over de aanpassingen en de gevolgen voor al vastgestelde verordeningen. Bij de modelverordening zit ook een implementatiehandleiding en een overzicht van veelgestelde vragen.

VNG tekent onderhandelingsresultaat ABP-pensioen niet

Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen over het ABP-pensioen. De VNG vindt het goed dat er een akkoord komt over de ABP-pensioenregeling, maar niet dat er in het akkoord ook afspraken over de cao’s staan. De VNG ondertekent daarom het akkoord niet.

Logo voor Veilig Thuis bekend!

Vanaf 2015 moeten gemeenten een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) hebben. De naam van deze nieuwe punten is Veilig Thuis. Deze meld- en adviespunten moeten regionaal en lokaal bekend worden. Daarvoor krijgt u van de VNG een divers communicatieaanbod.

Mantelzorg nooit verplicht

De Telegraaf bericht vandaag over het verplicht stellen van mantelzorg. Dit berust op een misvatting: mantelzorg is nooit verplicht. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft onlangs bepaald dat een oude AWBZ-regel hierover (Rijksbeleid uit 2013) niet langer van toepassing is.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!