VNG Homepage

De Decentralisaties Dag voor raadsleden

De datum dat de decentralisaties van start gaan nadert snel. De komende begrotingsbehandelingen zijn hiervoor een belangrijk moment. Hoe kan de gemeenteraad zijn rol pakken?

Oproep deelname monitor Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties

De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vragen alle gemeenten zich aan te melden voor de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's). Dit doen wij in een gezamenlijke brief gericht aan de colleges van B&W.

Gemeenten willen snel overleg met kabinet over aanpak jihadisme

De VNG wil zo snel mogelijk met minister Plasterk (BZK) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in gesprek over een integrale aanpak van jihadisme, met daarbij aandacht voor preventie, zorg en welzijn en repressie.

Bijeenkomsten: Slim Samenwerken in een veranderende wereld

- herhaald bericht/herinnering - Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Kom naar een van de twee interactieve bijeenkomsten onder leiding van Wouter Hart.

Wethoudersbijeenkomsten Wmo 2015 (VWS/VNG)

Wat is de stand van zaken bij de transitie naar de Wmo 2015? Welke keuzes heeft staatssecretaris Van Rijn gemaakt? Welke zorgpunten zijn er nog?

World café: Lokale media en lokale democratie

VNG en NVJ organiseren donderdagavond 11 september in het stadhuis van Almere een World café over de relatie tussen lokale en regionale media en de lokale democratie. Wij nodigen gemeentebestuurders van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Zorgen over uitblijven anti-misbruikbepaling in de Wob

De VNG kan instemmen met het concept-wetsvoorstel oneigenlijk gebruik Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maar we spreken onze zorg uit over het uitblijven van een algemene anti-misbruikbepaling.

Geen herziening btw-regime sportaccommodaties op 1 januari

Het btw-regime voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten wijzigt niet per 1 januari 2015. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financien in een brief aan de VNG laten weten.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!