VNG Homepage

Bekendmaking kandidaten bestuur en commissies

In juli zijn de 226 kandidaten voor het VNG-bestuur en commissies bekend gemaakt. Ze zijn tot waarnemers benoemd. Daarna is nog voorzien in enkele nagekomen vacatures.

Zorgcontinuïteit & financiële solidariteit hand in hand

Financiële solidariteit tussen gemeenten en Rijk: dat is de kern van de afspraak voor een soepele transitie van Jeugdhulp. Alleen dan kunnen gemeenten zorgcontinuïteit bieden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met het Rijk en aanbieders afspraken gemaakt over de continuering van zorg voor essentiële functies van jeugdhulp.

Landelijke inkoop 'Wmo-hulplijn' via Sensoor

De Wmo 2015 geeft gemeenten de opdracht voor hun inwoners een hulplijn ('een telefonisch of elektronisch anoniem luisterend oor en advies') te regelen. Namens de gemeenten gunt de VNG de opdracht voor deze ‘anonieme hulp op afstand’ aan Sensoor.

Wijziging wetsvoorstel beperken duur Appa

Minister Plasterk (BZK) heeft het wetsvoorstel waarmee de uitkeringsregeling voor wethouders en burgemeesters verder wordt beperkt, gewijzigd. Het wetsvoorstel regelt nu alleen nog de maximering van de pensioenen.

Ondersteuning uitvoeringskracht: VNG-voorstellen

De opgaven van de gemeenten in de komende jaren zijn levensgroot. Daar is uitvoeringskracht voor nodig, de VNG heeft een ondersteunende rol. Met oog op de Buitengewone ALV (BALV) van 17 november doen we voorstellen die nodig zijn om problemen te voorkomen.

Visietraject 'Gemeenten op weg naar 2020'

Als VNG-leden bent u allen verbonden door uw betrokkenheid bij het publieke domein. Die bezieling en overtuing willen we terug laten komen in onze verenigingsstrategie!

Uitnodiging Buitengewone ALV 17 november

De benoeming van de nieuwe leden van het bestuur en de commissies, de Verenigingsstrategie 2020 en de ondersteuning van uitvoeringskracht: dat zijn de belangrijkste agendapunten van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 17 november.

VNG Modelverordening jeugdhulp is geactualiseerd

De VNG Modelverordening jeugdhulp is op enkele onderdelen geactualiseerd. Via een ledenbrief krijgt u uitleg over de aanpassingen en de gevolgen voor al vastgestelde verordeningen. Bij de modelverordening zit ook een implementatiehandleiding en een overzicht van veelgestelde vragen.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!