VNG Homepage

Iedereen heeft recht op bed, bad en brood

De VNG constateert dat de uitspraak van het Europees Comité van Ministers van afgelopen woensdag over de bed-bad-broodregeling bevestigt dat iedereen in Nederland recht heeft op bed, bad en brood. Nederland moet hier nu zelf invulling aan gaan geven. 

Veel meer administratieve lasten voor gemeenten door Vbp?

De Eerste Kamer komt 21 april met een nader voorlopig verslag over het voorstel van Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen naar aanleiding van de memorie van antwoord (MvA). Wij hebben daarom de Eerste Kamer een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten.

Aanstelling burgemeester wijzigen? Bezie dan gehele lokaal bestuur!

De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben veel waardering voor de notitie 'Aanstellingswijze en positie burgemeester' van het ministerie van BZK, die vrijdag 17 april in de ministerraad is behandeld. De notitie biedt een brede en grondige juridische verkenning.

Werkconferentie: De regionale Energievisie, nuttig en noodzakelijk?

Warmteplannen, plannen voor windenergie: vrijwel alle gemeenten werken aan energiebesparende en/ of –opwekkende maatregelen om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen. Zou het niet goed zijn om deze plannen te bundelen in één integrale regionale energievisie? 

Deze week in VNG Magazine: David Van Reybrouck over de democratie als loterij: ‘Omarm de reaguurder’

David Van Reybrouck, geestelijk vader van het Belgische G1000-initiatief, wil ‘democratische’ verkiezingen het liefst versterken door loting. Democratie is geen zaak meer van enkel politieke partijen, maar van gewone burgers die mee bepalen wat goed is voor het land.

Ouders: 'Een 7,4 voor jeugdhulp, maar er is nog genoeg te doen'

De VNG herkent enkele aandachtspunten in het rapport van de Kinderombudsman. Wij vinden het echter ook belangrijk om te weten dat een meerderheid van de ouders en kinderen die deelnamen aan het onderzoek zeggen tevreden te zijn over het verloop van de transitie en de kwaliteit van de hulp die zij ontvangen. 

VNG aan FNV: bereid tot gesprek over arbeidsvoorwaarden SW

De VNG heeft aan FNV Overheid bevestigt afspraken te willen maken over de arbeidsvoorwaarden van deelnemers in de sociale werkvoorziening. Deze afspraken moeten gaan over inzetbaarheid en werkzekerheid van de deelnemers. De VNG ziet geen ruimte voor loonafspraken boven het minimumloon. De vakbonden kiezen daarom voor actie.

Gemeenten maken eerste balans op over transitie jeugd

De decentralisatie van de jeugdhulp is per 1 januari 2015 een feit. Als gemeenten laten we graag zien hoe de invoering van de Jeugdwet verloopt. De VNG peilde de voortgang via een enquête onder alle jeugdregio's. Uit de resultaten blijkt over het geheel genomen een voorspoedige overgang.

Meer info over de verenigingsstrategie