VNG Zoeken

Zoekresultaten (1-10 van de 23)

 • Opheffing en opdeling Boarnsterhim

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2014

  Herindelingsadvies Leeuwarden + Heerenveen (opheffing Boarnsterhim) (pdf)

  Fryslan en Skarsterlan/De Friese Meren. Conform artikel 5, lid 4 van de Wet algemene regels

 • Contourennotitie decentralisaties Sociaal Domein

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2013

  Countourennota Sociaal Domein Dalfsen (pdf)

  worden zij verantwoordelijk voor de lokale maatschappelijke ondersteuning op diverse leefgebieden: werk, inkomen, welzijn

 • Nota lokaal jeugdbeleid 2011-2014

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2010

  Nota jeugdbeleid 2011-2014 (pdf)

  de gemeente ruim aan de eisen van de wet om te mogen spreken van de invoering van een lokale CJG. Het

 • Geactualiseerd Transitieplan Jeugd 2014

  Publicatie | 01-01-2014

  Geactualiseerd_Transistieplan_Jeugd.pdf

  aan het spoorboekje voor gemeenten, dat is toegesneden op de gemeentelijke processen en planningen. In

 • Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord

  Brief | 15-10-2013

  vng_reactie_op_de_rijksbegroting_2014_20130923.pdf

  invoerings- begeleiding bij een dergelijke grote wet. De geraamde middelen zijn momenteel volstrekt

 • Bijzondere ledenbrief VNG-reactie op de Rijksbegroting 2014

  Brief | 24-09-2013

  vng_reactie_op_de_rijksbegroting_2014_20130923.pdf

  invoerings- begeleiding bij een dergelijke grote wet. De geraamde middelen zijn momenteel volstrekt

 • Landelijk Transitieplan Jeugd 2.0

  Publicatie | 01-01-2013

  Geactualiseerd_Transitieplan.pdf

  . De VNG, het Rijk, gemeenten, landelijke en lokale partners en fakkeldragers van de transformatie

 • Een functioneel ontwerp ‘Zorg voor Jeugd’

  Publicatie | 01-01-2013

  Handreiking_functioneel_ontwerp.pdf

  op een spoedige behandeling zodat de nieuwe wet uiterlijk 1 januari 2014 gepubliceerd

 • Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Publicatie | 01-01-2012

  201210-30_kamerbrief_voortgangsrapportage_geweld-in-afhankelijkheidsrelaties.pdf

  worden ontwikkeld. Al deze inspanningen werken: ondanks het feit dat de wet nog niet is ingevoerd gaan

 • Reader transitie gemeentelijk sociaal domein

  Publicatie | 01-01-2012

  reader_transitie_gemeentelijk_sociaal_domein_-_versie_november_2012.pdf

  is op basis van deze wetten en wetsvoorstellen verschillen. Behalve de rechtspositie gaat