VNG Zoeken

Zoekresultaten (1-10 van de 25)

 • Herindeling Groesbeek 2015

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2015

  Herindelingsadvies Groesbeek (pdf)

  , herindelingsplannen, herindelingsontwerpen, zienswijzen van Gedeputeerde Staten, wetsvoorstellen

 • Samen mee(r) doen

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2014

  Beleidskader vanuit 5 dimensies naar 1 transformatie (pdf)

  aan de decentralisatie van de Jeugdzorg, zowel als het gaat om het vrijwillig kader

 • Programmabegroting 2015 Kampen

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2014

  Programmabegroting 2015 (pdf)

  is (Participatiewet) en de hele zorg voor de jeugd (Jeugdzorg). Deze zogenaamde decentralisaties in het sociale

 • Nota lokaal jeugdbeleid 2011-2014

  Praktijkvoorbeeld | 01-01-2010

  Nota jeugdbeleid 2011-2014 (pdf)

  staat onder hoofdstuk 6 het juridisch kader vermeld. Dit kader is onderverdeeld naar wetsvoorstellen

 • Geactualiseerd Transitieplan Jeugd 2014

  Publicatie | 01-01-2014

  Geactualiseerd_Transistieplan_Jeugd.pdf

  om continuïteit van taken van de bureaus jeugdzorg, jeugdzorgplus en bovenregionaal aanbod

 • Zicht op cijfers: toelichting op de AWBZ-beleids­informatie

  Publicatie | 01-01-2014

  20140415-handreiking-zicht-op-cijfers-beleidsinformatie-wmo-cak-ciz-awbz.pdf

  worden geregistreerd bij Bureau Jeugdzorg en niet bij CIZ Re gi st ra tie Sy st ee m do el

 • Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

  Publicatie | 01-01-2013

  Factsheet_Land_Ontw_Aanpak_KiMi_juni2013.pdf

  die onder de AWBZ of de ZVW vallen en het verblijf van burgers verzorgen moeten aan allerlei kwaliteitseisen

 • Decentralisaties in het sociaal domein

  Publicatie | 01-01-2013

  20130916-cpb-rapportage-decentralisaties-sociaal-domein.pdf

  hieraan te relateren zijn. De 1) de definitieve versie van de wetsvoorstellen, 2) de (macro

 • Rapportage: Professionalisering in nieuw jeugdstelsel

  Publicatie | 01-01-2013

  20130911_aef_eindrapportage_professionalisering_nieuw_jeugdstelse.pdf

  aanzien van professionalisering 17 2.4.1 Wet op de jeugdzorg 17 2.4.2 Kwaliteitswet zorginstellingen 19

 • Landelijk Transitieplan Jeugd 2.0

  Publicatie | 01-01-2013

  Geactualiseerd_Transitieplan.pdf

  is de basis voor de decentralisatie van de jeugdzorg. De wet biedt gemeenten veel ruimte