Gemeenten en justitie verbeteren terugkeer ex-gedetineerden

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de nazorg van ex-gedetineerden. Staatssecretaris Albayrak van Justitie en VNG-voorzitter Jorritsma ondertekenden vanmiddag een samenwerkingsmodel waarmee de nazorg voor ex-gedetineerden wordt versterkt.

Een goede terugkeer in de maatschappij van ex-gedetineerden is voor iedereen van belang. Voor ex-gedetineerden om te voorkomen dat zij in hun oude gedrag terugvallen. Voor burgers omdat zij gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit.

Samenwerkingsmodel
Het samenwerkingsmodel is bedoeld als leidraad voor gemeenten en het gevangeniswezen. In het model zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en justitie vastgelegd ten aanzien van informatie-uitwisseling, verstrekking van identiteitsbewijzen, huisvesting, arbeid en inkomen, schulden en zorg. Deze aanpak moet er toe leiden dat ex-gedetineerden na hun vrijlating minder snel strafbare feiten plegen of overlast veroorzaken en een nieuwe start kunnen maken in de maatschappij.

Meer informatie

VNG-persbericht (8 juli 2009)

  • Speech Annemarie Jorritsma
  • Samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers (pdf)
  • Handreiking bij samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers (pdf)
  • Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden (pdf)
  •