Kwaliteitseisen jeugdzorg

Formele titel: 
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister
Kamerstuknummer: 
33619

Inhoud:
Dit wetsvoorstel brengt enkele wetswijzigingen tot stand die tot doel hebben een wettelijk stelsel voor de professionalisering van beroepsbeoefenaren, werkzaam in de jeugdzorg, niet alleen te kunnen invoeren voor de bureaus jeugdzorg, de zorgaanbieders, bedoeld in de Wet op de jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming en de Stichting Nidos, maar ook voor alle justitiële jeugdinrichtingen en Bureaus Halt.

Aangenomen op 1 april 2014 door de Tweede Kamer. Op 20 mei 2014 aangenomen door de Eerste Kamer

Staatsblad:
2014/405 (inwerkingtreding)

Inwerkingtreding: 
1 november 2014