VNG: lenteakkoord heeft grote gevolgen voor gemeenten

In een interview voor NOS-radio heeft VNG-directieraadvoorzitter Ralph Pans gezegd dat lagere overheden flink worden getroffen door de afspraken in het zogenaamde Lenteakkoord. Gemeenten krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting en gemeenten krijgen minder rente op hun banktegoeden omdat ze verplicht worden om te gaan schatkistbankieren.

Het Rijk wil schatkistbankieren voor gemeenten verplicht stellen om financiële risico’s te beperken. Dit is echter niet nodig. Ralph Pans: ‘Na het Icesave-debacle is de wetgeving flink aangescherpt, dus daar hoef je het niet voor te doen.’

Pans benadrukt dat door deze en andere maatregelen zoals de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF) en het inperken van lokale belastingen gemeenten weinig speelruimte overhouden. Pans: 'Juist in de tijd dat je hoopt dat gemeenten gaan investeren en de zaken aan de praat houden heeft dit grote gevolgen.'

Meer informatie