Definitieve CPB-raming voor economie valt tegen

Het emu-tekort van de definitieve CPB-raming voor het centraal economisch plan (CEP) valt € 200 miljoen negatiever uit dan de voorlopige raming begin maart. Het emu-saldo komt zonder nader maatregelen in 2012 en 2013 uit op -/- 4,6% bbp.

Dit jaar krimpt de economie met ¾ %. Volgend jaar pakt de economie weer op met 1¼ % groei. De werkloosheid piekt in 2013 op een hoogtepunt van 545.000.

Geen groei
Pas in 2014 wordt het economisch peil van 2008 geëvenaard. Daarmee heeft Nederland zes jaar geen economische groei gekend.

In 2015 ligt het emu-saldo met 3,3% nog steeds boven de Brusselse norm van 3%. De schuld is dat jaar bij ongewijzigd beleid gestegen naar 76% van het bbp.

Bezuinigingspakket
Op basis van deze cijfers besluit het kabinet over het aanvullende bezuinigingspakket. Met dat bezuinigingspakket wijzigt bovengenoemde voorspelling uit het centraal economisch plan. Een belangrijk gegeven bij deze besluitvorming is de Brusselse tekortnorm van 3% bbp.

Meer informatie