Gebruik Friese taal

Formele titel: 
Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)
Kamerstuknummer: 
33335

Inhoud:
Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands in de provincie Fryslân te waarborgen. Het wetsvoorstel bevat een algemene bepaling waarin het Nederlands en het Fries worden gemarkeerd als de twee officiële talen van de provincie Fryslân.

Aangenomen op 4 juni 2013 door de Tweede Kamer. Aangenomen op 1 oktober 2013 door de Eerste Kamer.

Staatsblad:  2013/515 (inwerkingtreding)

Inwerkingtreding: 
1 januari 2014