Basisregistratie personen

Formele titel: 
Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)
Kamerstuknummer: 
33219

Inhoud:
Dit wetsvoorstel vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. Het wetsvoorstel vormt de juridische vertaling van de nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met de opneming van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve lasten in verband met de basisregistratie.

Aangenomen op 2 juli 2013 door de Eerste Kamer.

Staatsblad: 2013/494 (inwerkingtreding)

Inwerkingtreding: 
6 januari 2014