Wmo 2015

Standpunt VNG

Besluit 'Wlz-indiceerbaren'

Het kabinetsbesluit dat 14.000 AWBZ-cliënten gebruik kunnen maken van het Wlz-overgangsrecht heeft grote gevolgen voor gemeenten. Tot voor kort zou de zorg voor 10.000 van deze cliënten immers nog worden bekostigd via de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Zvw.

De VNG verwacht van het Rijk volledige compensatie van de financiële nadelen en hulp bij het opvangen van de gevolgen voor de uitvoering. >> Lees verder

Uitgelicht

Inkoop Hulp op afstand

De VNG heeft de opdracht voor de ‘anonieme hulp op afstand’ gegund aan Sensoor.
>> Lees verder


Inkoopafspraken specialistische begeleiding ZG

>> Raamovereenkomst / Tarieven / Programma's van Eisen / Informatiekaart <<
 


Discussieer mee over het pgb!

Ruim 2300 medewerkers van gemeenten doen inmiddels mee aan VNG-platform Sociaal Domein. Het platform heeft een aparte discussiegroep over het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 
>> Lees verder

Veelgestelde vragen

Visie, Wetstraject

'Wat is úw visie op de Wmo 2015?'

Die vraag legden we voor aan belangenbehartigers, zorgaanbieders en gemeentebestuurders. De opvallendste citaten en linken naar de afzonderlijke berichten uit de reeks vindt u op deze pagina.


Wetstraject

>> Terugblik op het traject dat leidde naar de Wmo 2015