Participatiewet

Actueel

Tweede Kamer stemt in met Participatiewet

De Tweede Kamer heeft 20 februari 2014 ingestemd met de Participatiewet. Lees meer

Volg de voortgang van het wetstraject in de Eerste Kamer via: Eerste Kamer, Invoeringswet Participatiewet


VNG-position paper Participatiewet

De VNG heeft januari 2014 een position paper gemaakt met zeven verbetervoorstellen voor de Participatiewet met een bijlage over de financiële kaders. Lees meer


Gemeenten reageren op verdeelmodellen inkomensdeel Participatiewet

Bij de verdeling van gelden voor het inkomensdeel van de WWB (straks Participatiewet) is het goed om de vinger aan de pols te houden. De praktijk is vloeibaar. Welk model we ook kiezen, we zullen het de komende tijd dus moeten finetunen. Lees meer

Uitgelicht

Programmaraad ondersteunt gemeenten bij invoering Participatiewet

VNG, Divosa, UWV en Cedris werken samen in de Programmaraad. De Programmaraad ontwikkelt producten die gemeenten ondersteunen bij het invoeren van de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. U vindt alle producten op de website van de Programmaraad: Samen voor de klant.


Feiten en cijfers over Wajongers

Brieven

21 november 2013

Opmerkingen VNG bij Begroting SZW

Brief aan parlement
27 september 2013

CPB-onderzoek

Ledenbrief
Lbr. 13/076
8 augustus 2013

Bestuurlijke reactie concept Participatiewet

Brief aan kabinet

uitgelicht

De decentralisaties in zes gemeentelijke praktijkvoorbeelden

De drie decentralisaties van Rijk naar gemeenten (jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning) zijn in volle gang. Vooruitlopend op de wet- en regelgeving zijn gemeenten al druk bezig met alle voorbereidingen. De VNG heeft maart 2014 een brochure gepubliceerd met zes verhalen uit de gemeentelijke praktijk van nu. Lees verder

Uitgelicht

Raadsleden en decentralisaties

De veranderingen die in het sociaal domein op stapel staan zijn ongekend. Hoe kunt u als raadslid sturen en controleren? Hoe vult u uw rol in als volksvertegenwoordiger? Op onze themapagina 'Raadsleden en decentralisaties' hebben wij alle informatie voor raadsleden bij elkaar gezet. U vindt er onder andere:

  • Raadgevers
  • Nieuws
  • Publicaties
  • Tweets
  • Bijeenkomstenagenda