Participatiewet

Participatiewet

In dit dossier hebben wij alle belangrijke informatie over de Participatiewet bij elkaar gezet. Zoals nieuws, publicaties, praktijkvoorbeelden. Wilt u specifiek voor uw functie weten wat de belangrijkste informatie is? Klik dan hieronder op uw functie:

Uitgelicht

Programmaraad ondersteunt gemeenten bij invoering Participatiewet

De Programmaraad, een samenwerkingsverband van VNG, UWV, Divosa en Cedris, biedt gemeenten ondersteuningsproducten aan bij de uitvoering van de Participatiewet. De ondersteuningsproducten zijn beschikbaar via onderstaande rubriek Publicaties en via de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl.


Handige links

Uitgelicht

Landelijke Coördinatie Sociaal Domein

Namens alle gemeenten heeft de VNG raamcontracten opgesteld voor de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het Team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein zorgt ervoor dat de afspraken uit de raamcontracten worden nagekomen en dat gemeenten geïnformeerd worden over de resultaten. Het Team beheert onder andere de uitnames uit het gemeentefonds. Lees verder


Programma Sociale Teams

Het landelijk Programma Sociale Teams ondersteunt de vormgeving van de transformatie via sociale (wijk)teams.