Participatiewet

Actueel

Ondersteuning van gemeenten bij invoering Participatiewet

De Programmaraad, een samenwerkingsverband van VNG, UWV, Divosa en Cedris, biedt gemeenten ondersteuningsproducten aan bij de uitvoering van de Participatiewet. De ondersteuningsproducten zijn beschikbaar via onderstaande rubriek Publicaties en via de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl.


Ondersteuningsteam decentralisaties (OTD)

Het OTD staat klaar voor gemeenten die snel hulp nodig hebben bij de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein (Participatiewet, Jeugd en Wmo). Het OTD is uw eerste aanspreekpunt: snel, bereikbaar en op maat. Het OTD beantwoordt vragen, levert advies op maat, brengt u in contact met de juiste experts. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de veelgestelde vragen op: www.vng.nl/otd.

Uitgelicht

Quotumwet

Het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg Quotumwet) is op 1 juli 2014 door staatssecretaris Klijnsma aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Sociaal Akkoord zijn baanafspraken gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking. De Quotumwet treedt in werking als deze baanafspraken niet gerealiseerd worden. Lees verder


Klijnsma kiest SCP-verdeelmodel voor bijstandsbudgetten gemeenten

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft mei 2014 voor de verdeling van de bijstandsbudgetten over de gemeenten gekozen voor het objectieve verdeelmodel van het SCP. De VNG neemt dit voor kennisgeving aan. Het SCP-model was niet het model dat de voorkeur van gemeenten had. Maar op twee punten is de staatssecretaris gemeenten tegemoetgekomen: (1) een overgangsregime met een historische component en (2) een vangnetregeling. Lees meer


Feiten en cijfers over Wajongers

Praktijkvoorbeelden

uitgelicht

Werkkamer publiceert indicatieve verdeling garantiebanen

Stichting van de Arbeid en VNG hebben mei 2014 in de Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen opgesteld. Het betreft de verdeling over de 35 arbeidsmarktregio’s en de verschillende sectoren. Doel: de komende jaren meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Lees verder

Uitgelicht

De decentralisaties in zes gemeentelijke praktijkvoorbeelden

De drie decentralisaties van Rijk naar gemeenten (jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning) zijn in volle gang. Vooruitlopend op de wet- en regelgeving zijn gemeenten al druk bezig met alle voorbereidingen. De VNG heeft maart 2014 een brochure gepubliceerd met zes verhalen uit de gemeentelijke praktijk van nu. Lees verder