Decentralisatie AWBZ

VNG Standpunt

Wat gemeenten vragen voor een succesvolle Wmo 2015

Een succesvolle nieuwe Wmo betekent dat kwetsbare burgers kunnen rekenen op steun van hun gemeente bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. De Wmo 2015 maakt deel uit van de hervormingen in de zorg, die brengen veel onzekerheid met zich mee: dat verplicht tot grote zorgvuldigheid.

De VNG heeft de Tweede Kamer per brief (15 april) gewezen op aspecten van het wetvoorstel die cruciaal zijn voor een verantwoorde invoering. 
>> Lees verder

 

Actueel

Financiële voorwaarden sterk verbeterd

De VNG is positief over het resultaat van het begrotingsoverleg over de langdurige zorg. Het extra geld voor de Wmo in 2015 geeft gemeenten een stevige basis om de overgangsrechten van AWBZ-cliënten op te vangen. 

Of het bedrag voldoende is, zal pas in de loop van 2015 blijken. De VNG en de staatssecretaris werken samen om de financiële effecten te monitoren. >> Lees verder

Brieven

16 april 2014

Wetsbehandeling Wmo 2015

Brief aan parlement
9 april 2014

Verzoek tot invullen Transitievolgsysteem Wmo

Ledenbrief
Lbr. 14/028
27 februari 2014

Bestuurlijke afspraken clientondersteuning Wmo

Ledenbrief
Lbr. 14/010

Wetstraject nieuwe Wmo

De decentralisatie van AWBZ-taken naar gemeenten vraagt om een wijziging van de Wmo. Waar staan we nu? Lees verder >>

Visie op begeleiding

Meer maatschappelijke participatie, minder bureaucratie, betrekken van de sociale omgeving, benutten van bestaande voorzieningen. De transitie van Begeleiding van de AWBZ naar de Wmo biedt unieke kansen en levert meerwaarde op voor de burger.

Visiestuk, geschreven in opdracht van de VNG en de G32.