Verwerp Wet NErpe

Het niet-naleven van Europese regels kan leiden tot een proces bij het Europese Hof of ingebrekestelling door de Europese Commissie. Decentrale overheden blijken bij dit soort gevallen maar heel zelden betrokken. Toch ligt nu bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel om het naleven van Europese regels af te dwingen, ook bij gemeenten en provincies.

Provincies (het IPO) en gemeenten (de VNG) roepen de senaat op het wetsvoorstel Naleving Europese relgeving publieke enititeiten (Wet NErpe) te verwerpen.

Onze bezwaren:

  • De noodzaak voor de wet ontbreekt, gelet op het aantal procedures waarbij decentrale overheden bij zijn betrokken.
  • Het regime van generiek toezicht met schorsing en vernietiging in de Provincie- en Gemeentewet volstaat.
  • Het verhaalsrecht uit het voorstel (maar ook een omgekeerd verhaalsrecht!) kan worden geregeld in de Wet revitalisering generiek toezicht.
  • Gemeenten en provincies worden ten onrechte over een kam geschoren met entiteiten die publieke taken vervullen.

Meer informatie