Kabinet: 'bestuursakkoord basis voor samenwerking'

'Een bindende basis voor constructieve samenwerking
in de komende jaren'. Zo ziet het kabinet het bestuursakkoord met gemeenten, provincies en waterschappen. Dit staat in de brief waarmee minister Donner deze week de Tweede Kamer informeert over de ontwikkelingen rond het bestuursakkoord.

Het bestuursakkoord is niet van tafel: dat bleek al vorige week al uit een brief van de minister aan de VNG. Een groot deel van de afspraken kan overeind blijven.

RUD's
Donner schrijft : 'Op deze wijze meent het kabinet dat er alsnog een basis is gevonden voor uitvoering van de afspraken van het onderhandelaarsakkoord.

Evenals de VNG dit doet met betrekking tot onderdeel 6.1 stelt het kabinet zich daarbij vrijer op ten opzichte van dit onderdeel en de afspraak over het niet belasten van de vorming en het functioneren van de regionale uitvoeringsdiensten met de in de startnota voorziene korting op het gemeentefonds.'

Het kabinet komt dus terug op de afspraak over de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en wil de korting van € 100 miljoen toch doorvoeren. Dat geld wil het kabinet reserveren voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de SW-sector.

Reactie Pans
Ralph Pans, voorzitter van de VNG-directieraad, reageert in VNG Magazine van 15 juli (p. 26) op de brief van Donner: 'Het is positief dat we nu aan het werk kunnen en dat het kabinet is teruggekomen van de opvatting dat er helemaal geen bestuursakkkoord meer was.'

Pans vindt het op zich 'mooi dat de honderd miljoen euro in elk geval voor gemeenten beschikbaar blijkt.' Maar om nu te spreken van een tegemoetkoming vindt de VNG-directeur overdreven: 'Dat Donner nu de RUD's attaqueert, is helemaal niet mooi (...), het zal ten koste gaan
van de ambities'.

Werken
Het kabinet aanvaardt dat Rijk en VNG vanuit eigen verantwoordelijkheid verder gaan met het dossier Werk en de Sociale Werkvoorziening in het bijzonder, stelt Pans vast. 'Dat betekent dat we gedurende het  wetgevingsproces een stevige lobby inzetten'.
De VNG laat een onafhankelijke commissie de toekomst van de SW onderzoeken (zie hieronder).

Meer informatie