Bestuursafspraken Rijk, IPO, UvW en VNG gebundeld

Bestuursafspraken 2011-2015: dat is de aanduiding voor het pakket afspraken tussen het Rijk, het IPO, de UvW en de VNG. Daaronder verstaan we het onderhandelaarsakkoord, aangevuld met de correspondentie tussen kabinet en VNG naar aanleiding van de uitspraak van het VNG-congres en de brieven aan IPO en UvW.

De bestuursafspraken zijn nu gebundeld in een boekje dat deze week naar gemeenten is verzonden.

Meer informatie
Hieronder de digitale versie van het boekje en een eerder VNG-bericht over de bestuursafspraken.

Zie ook