Aanpassing griffierechten per 1 januari 2012

De griffierechten voor beroep, hoger beroep en beroep in cassatie in gemeentelijke belasting- en WOZ-zaken worden per 1 januari 2012 verhoogd.

De verhoging bedraagt 2,6%. Dat is gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex van 31 augustus 2010 tot en met 31 juli 2011. De indexering moet los worden gezien van het wetsvoorstel Verhoging griffierechten waarmee het kabinet de griffierechten kostendekkend wil maken.

Beroep bij de rechtbank

Natuurlijk persoon

€ 42 (was € 41)

Niet-natuurlijk persoon

€ 310 (was € 302)

Hoger beroep bij het gerechtshof

Natuurlijk persoon

€ 115 (was € 112)

Niet-natuurlijk persoon

€ 466 (was € 454)

Heffingsambtenaar (achteraf)

€ 466 (was € 454)

Beroep in cassatie bij de Hoge Raad

Natuurlijk persoon

€ 115 (was € 112)

Niet-natuurlijk persoon

€ 466 (was € 454)

College van B&W (achteraf)

€ 466 (was € 454)

Overgangsrecht
Als op 1 januari 2012 al (hoger) beroep openstaat of al beroepszaken lopen, is voor die beroepszaak het oude griffierecht verschuldigd. Voor beroepschriften die een beroep bij niet tijdig beslissen betreffen, is het griffierecht verschuldigd zoals dat geldt op de dag waarop het beroepschrift wordt ontvangen.

Voorbeeld
Als de rechtbank voor 1 januari 2012 uitspraak heeft gedaan op een bezwaarschrift, is belanghebbende voor het hoger beroep bij het gerechtshof een griffierecht van € 112 of € 454 verschuldigd. Als het hof vervolgens op 5 maart 2012 uitspraak doet, is hij voor het instellen van beroep in cassatie het nieuwe griffierecht verschuldigd (genoemde € 115 of € 466).

Kostendekkende tarieven
De indexering moet los worden gezien van het wetsvoorstel Verhoging griffierechten waarbij de griffierechten voor de burger worden verhoogd naar € 250 en voor de heffingsambtenaar worden verhoogd naar € 5.000 in beroep en € 12.500 in hoger beroep. Zie ons nieuwsbericht van 17november hieronder. 

Meer informatie