Benoeming burgemeester en CvK

Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
Kamerstuknummer: 
33239

Inhoud:
Het voorstel garandeert een wettelijke regeling voor de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de koning en laat de wetgever volledige vrijheid om over de gewenste aanstellingswijze te beslissen. Tegelijkertijd wordt de aanstellingswijze wel voorzien van een grondwettelijke basis.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 19 september 2013.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij KB nader te bepalen tijdstip.