Oplevering functiewaarderingssysteem HR21

Op 1 april lanceerden de VNG, BuitenhekPlus en Leeuwendaal HR21 in de gemeentelijke sector. HR21 is het functiewaarderingssysteem dat de VNG voor de gemeentelijke sector heeft laten ontwikkelen.

Stand van zaken
De eerste gemeenten implementeren HR21 op dit moment in hun eigen organisatie. In onze  ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van HR21 en gaan wij in op vragen die gemeenten ons gesteld hebben in de laatste fase van de ontwikkeling. Ook beschrijven wij  in de brief hoe de VNG als eigenaar in de toekomst betrokken blijft bij de kwaliteitsborging van HR21.

Meer informatie