VNG Homepage

Brede steun voor rol gemeenten in Omgevingswet

Op 24 juni was er een plenair debat over de Omgevingswet. Minister Schultz krijgt brede steun van de Tweede Kamer. Gemeenten krijgen in deze wet een grote rol toebedeeld. 

Vooraankondiging VNG-aanbesteding doventolk (leefdomein)

De VNG start een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering en bemiddeling van de regeling doventolk leefdomein voor de jaren 2016 en 2017 (met een mogelijke verlenging voor de jaren 2018 en 2019).

Gemeenten en aanbieders pakken samen wachtlijsten J-GGZ aan

Gemeenten vinden (lange) wachtlijsten voor J-GGZ ongewenst. Zij doen wat ze kunnen om samen met de zorgaanbieders de wachtlijsten zo snel mogelijk te laten verdwijnen of verkorten. Het gaat erom dat kinderen de hulp krijgen die nodig is.

Nu doorpakken met belastinghervorming

De VNG roept de Tweede Kamer op door te pakken met de kabinetsvoorstellen voor een belastingherziening. Onderdeel van de voorstellen is een verschuiving van een deel van de rijksbelastingen naar lokale belastingen.

De Pilotstarter verwelkomt tweehonderdste deelnemer

De gemeente 's-Hertogenbosch is de tweehonderdste deelnemer die zich heeft aangemeld voor een van de pilots op De Pilotstarter, de online marktplaats van de VNG waar gemeenten ideeën delen en samen uitwerken. De pilots richten zich op informatievoorziening in het sociaal domein.

Mantelzorg duidelijk op de agenda bij gemeenten

Mantelzorg heeft de aandacht bij gemeenten: er is specifiek beleid voor opgesteld en daar wordt nu uitvoering aan gegeven. Gemeenten hebben daarbij vooral behoefte aan ondersteuning in de vorm van goede voorbeelden, daarnaast is een duidelijke wens het beter in beeld krijgen van mantelzorgers.

‘Tour de Force’ van start

De VNG slaat samen met de andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de handen ineen om het mogelijkheden van de fiets nog beter te benutten.

Gezocht: pilotgemeenten voor individueel keuzebudget

Alle gemeenten krijgen op 1 januari 2017 te maken met de invoering van het individueel keuzebudget. Het LOGA zoekt gemeenten die al (bijna) klaar zijn met de voorbereidingen voor invoering van het IKB en die als pilotgemeente willen fungeren.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening sociaal domein te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.