VNG Homepage

Mis het niet: Regiobijeenkomsten Omgevingswet

Wilt u alle ins en outs weten van de Omgevingswet? Met elkaar in gesprek over de uitvoeringsregels? Schrijf u dan in voor een van de regiobijeenkomsten Omgevingswet.

Modelcontracten bovenregionale inkoop jeugdhulp: gebruik ze!

U moet als gemeente afspraken maken met zorgaanbieders over bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp. Hiervoor zijn de VNG modelovereenkomsten erg nuttig. Gebruik ze, want u beperkt transitierisico's en voorkomt administratieve lasten.

Privacybescherming en de decentralisaties

Met de decentralisaties gaan veel cliëntgegevens over naar gemeenten. Zijn die gegevens bij gemeenten in goede handen? Is er wel voldoende aandacht voor  informatieveiligheid en bescherming van de privacy?

Wethouders laten kinderen niet tussen wal en schip vallen

De zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen staat voorop. De VNG begrijpt de zorgen van Jeugdzorg Nederland en dat zij graag absolute duidelijkheid wil over de budgetten. Het is ook goed dat zorgaanbieders hun zorgen delen over de effecten van het aanbestedingsproces

Deze week in VNG Magazine: Actieplan tegen eenzaamheid

VWS, de VNG en tal van maatschappelijke organisaties verenigd in ‘Coalitie Erbij’ hebben met elkaar een actieplan ontworpen om de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving terug te dringen.

Oproep deelname monitor Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties

De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vragen alle gemeenten zich aan te melden voor de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's). Dit doen wij in een gezamenlijke brief gericht aan de colleges van B&W.

Gemeenten willen snel overleg met kabinet over aanpak jihadisme

De VNG wil zo snel mogelijk met minister Plasterk (BZK) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in gesprek over een integrale aanpak van jihadisme, met daarbij aandacht voor preventie, zorg en welzijn en repressie.

Bijeenkomsten: Slim Samenwerken in een veranderende wereld

- herhaald bericht/herinnering - Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Kom naar een van de twee interactieve bijeenkomsten onder leiding van Wouter Hart.

OTD: snel hulp bij decentralisaties!