VNG Homepage

Meer invloed gemeenten op woningcorporaties nodig!

Terecht stelt de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat gemeenten meer invloed moeten hebben op de werkzaamheden van corporaties. De VNG is ingenomen met de conclusies en aanbevelingen van de commissie.

Opmerkingen bij BZK-begroting

De Tweede Kamer behandelt op 4, 5 en 6 november de begroting van het ministerie van BZK. De VNG heeft over zes onderwerpen van de begroting opmerkingen: de nieuwe verhoudingen in 2015, versterking lokale democratie, grenseffecten, de WOB, regeldruk en digitale overheid.

VNG voortgangsrapport inkoop jeugdhulp: zorgcontinuïteit gewaarborgd

Nagenoeg alle contracten voor jeugdhulp zijn in november klaar zijn. Dit blijkt uit de VNG-enquête ‘Voortgang inkoop jeugdhulp’, waarop 99 % van de Nederlandse gemeenten heeft gereageerd.

Gemeenten en aanbieders vinden afspraken zorg belangrijker dan datum

Gemeenten doen er samen met zorgaanbieders alles aan om per januari goede zorg te bieden en zorgcontinuïteit te borgen. Dat is op dit moment belangrijker dan de afgesproken datum van 1 november. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat nagenoeg alle contracten voor jeugdhulp in november klaar zijn.

Ledenbrief inwerkingtreding ‘quick wins’ omgevingsrecht

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. 

Congres Decentralisaties in Uitvoering

Toegang, informatievoorziening, privacy, bedrijfsvoering, sturing en verantwoording. Het komt allemaal aan bod tijdens het Congres Decentralisaties in Uitvoering, donderdag 13 november.

Mediaconsternatie 'DigiD-lek gemeentesites' niet op feiten gebaseerd

Een groot aantal gemeenten zou een ‘lek’ in hun website hebben gehad waardoor DigiD-gegevens van burgers in gevaar zouden zijn geweest, volgens tv-programma Opgelicht?! van 28 oktober. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) zet de feiten op een rij.

Extra bijeenkomst nieuw verdeelmodel Wmo

Wegens grote belangstelling houdt de VNG maandag 3 november in de ochtend een extra bijeenkomst over de het nieuwe verdeelmodel Wmo. Ontwikkelaar AEF geeft bij beide bijeenkomsten een toelichting op de werking van het model.

Decentralisaties Sociaal Domein