VNG Homepage

Kom naar De Decentralisaties Dag voor inspiratie en informatie over de uitvoeringspraktijk

De Decentralisaties Dag op woensdag 28 mei in ’s-Hertogenbosch wordt een dag vol inspiratie en informatie over invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. 
 

VNG op hoofdlijnen akkoord met groot onderhoud gemeentefonds

De VNG ziet het belang van het uitvoeren van groot onderhoud van het gemeentefonds 2015. Wij stemmen daarom in met het voorstel van minister Plasterk hierover. Maar, we plaatsen wel enkele belangrijke kanttekeningen. Dit staat in onze brief als reactie op een verzoek tot consultatie van de minister.

Tweede CvA -blog over cao-onderhandelingen

In de cao wil de VNG een beloningsbeleid voor alle gemeenten afspreken. Dat betekent een nieuw beloningshoofdstuk dat voor alle gemeenten geldt en een einde aan alle lokale beloningsregelingen. Gerald de Haan, lid van de onderhandelingsdelegatie, vertelt vanuit eigen ervaring waarom dit zo belangrijk is. In het tweede CvA-blog gaat hij in op de situatie in Twente.

VNG presenteert nieuwe Modelverordening Jeugdhulp

Gemeenten moeten uiterlijk 1 november een verordening jeugdhulp vaststellen. Om gemeenten daarbij te helpen heeft de VNG een Modelverordening Jeugdhulp gemaakt. Bij ons model zit een toelichting en implementatie-handleiding.

Stel u kandidaat voor het Bestuur en de commissies van de VNG!

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 228 vacatures in haar bestuur, de vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken (CvA). Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren op een of meerdere vacatures. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 30 mei 2014 vóór 12.00 uur.

Stel Wet langdurige zorg (Wlz) niet uit

De onzekerheid bij burgers over de toekomst van de zorg mag niet langer duren dan noodzakelijk is. Gemeenten willen daarom geen uitstel van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals nu bepleit door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Pleidooi G32 voor zorvuldige invoering Wmo 2015

De herbeoordeling van huidige AWBZ-cliënten met oog op ondersteuning via de nieuwe Wmo, moet zorgvuldig verlopen. Terecht voorziet het overgangsrecht hierin, maar omdat gemeenten direct al per 1 januari 2015 25% moeten bezuinigen, leidt dit tot een financieel tekort.

Details ondersteuningsovereenkomst Windows XP met Microsoft en decentrale overheden

Op initiatief van de vijf grootste gemeenten, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven (G5), de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de VNG is gisteren, 9 april 2014, met Microsoft een ondersteuningsovereenkomst getekend voor één jaar, ten behoeve van de migratie van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003.

Gesprekken over de nieuwe Wmo

Laat decentralisaties nieuwe tijdperk inluiden
Gert Rebergen, Ieder(in)

 • Regionale bijeenkomst PGB en trekkingsrecht (Zeist)

  17 april 2014

  Een onderdeel van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet (vanaf 2015) is de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) en de komst van het 'trekkingsrecht'. Het TransitieBureau Wmo (VNG/VWS) en de SVB organiseren vijf regionale bijeenkomsten over het nieuwe PGB.

 • Train-de-trainerworkshop over horizontale verantwoording

  17 april 2014

  Horizontale verantwoording en de controlerende rol van de raad staat nu, na de gemeenteraadsverkiezingen, weer in het licht. Hoe gaat uw gemeenteraad om met deze taken? Hoe wordt er samengewerkt met het college? En welke rol speelt u daarin? Om griffiers en griffiemedewerkers te ondersteunen bij het inwerken van de nieuwe raad, bieden KING en VNG een kosteloze workshop over dit thema.

 • Themamiddagen VNG, IPO en UVW over normalisatie en pensioen

  17 april 2014

  Gemeenten, provincies en waterschappen hebben ieder een eigen cao. Maar op het terrein van arbeidszaken zijn er veel onderwerpen die alle organisaties raakt, denk aan normalisatie en pensioenen. VNG, IPO en de Unie van Waterschappen organiseren hierover samen themamiddagen.

 • Bijeenkomst Leernetwerk voor Raadsleden (Gouda)

  17 april 2014

  De VNG wil het werk van gemeenteraden versterken met een nieuw 'Leernetwerk voor Raadsleden'. Wilt u aansluiten? Meld u dan aan voor deze (of een van de andere) bijeenkomst(en) van het Leernetwerk! De bijeenkomsten hebben een interactief karakter.

 • Informatie-ochtend Wet Werk en Zekerheid voor P&O'ers

  18 april 2014

  Het VNG-Expertisecentrum werkgeverszaken en gemeentelijke organisatie oganiseert 18 april een informatieochtend over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid WWZ voor werkgevers. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor het private ontslagrecht, de inzet van flexibele arbeidsrelaties en de duur en opbouw van WW-rechten

 • Train-de-trainerworkshop over horizontale verantwoording

  24 april 2014

  Horizontale verantwoording en de controlerende rol van de raad staat nu, na de gemeenteraadsverkiezingen, weer in het licht. Hoe gaat uw gemeenteraad om met deze taken? Hoe wordt er samengewerkt met het college? En welke rol speelt u daarin? Om griffiers en griffiemedewerkers te ondersteunen bij het inwerken van de nieuwe raad, bieden KING en VNG een kosteloze workshop over dit thema.